"nyereség" vertalen - Engels

HU

"nyereség" in het Engels

HU nyereség
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

nyereség (ook: növekedés, haszon, gyarapodás, előny)
volume_up
gain {znw.}
A vallásosság, ha megelégedés társul hozzá, valóban nyereség.
But godliness with contentment is great gain.
Az emberi élet sokkal fontosabb, mint a gazdasági nyereség.
Human life is more important than any economic gain.
Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.
For to me, to live is Christ: and to die is gain.
nyereség (ook: haszon, előny, profit)
volume_up
profit {znw.}
Egy másik dimenzió: nyereség illetve gazdasági haszon vagy a környezet és annak megóvása.
One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
A külföldön kapott árból nyolcvan százalék tiszta nyereség származott.
The balance, in the region of eighty percent of the foreign sale, was the profit.
Talán inkább bevételt kellene mondanom nyereség helyett.
Maybe I should say earnings instead of profit.
(4) bármely vállalatban annak a döntési jognak a szerződésben rögzített megszerzésére, amely a könyvelési nyereség kimutatási módját és felhasználását érinti;
(4) acquisition by contract of the power to make decisions as to how the profits of an undertaking are shown in the accounts or applied;
nyereség (ook: haszon, profit)
volume_up
gains {al.mv.}
A kockázatokat egyenlően kell elosztani, hiszen a korábbi nyereség nagy része minden kétséget kizáróan a magánszektorban kötött ki.
We need the risks to be distributed fairly, because a large proportion of the earlier gains undoubtedly went into the private sector.
A vámok csökkentésének köszönhető potenciális nyereség nyilvánvalóan még ennél is magasabb, mivel az EU és Korea közötti kereskedelem idővel bővülni fog.
Obviously, potential gains from these duty savings will be even higher, as trade between the EU and Korea is expected to expand over time.
nyereség (ook: bevétel, filmfelvétel, fogás)
volume_up
take {znw.}
Bárhol is kerül sor rájuk, az ezekből származó nyereség a kiadások sokszorosát jelenti.
Wherever they take place, they yield profits several times higher than the outlays.
Take months off their journey.
Nem engedhetjük, hogy a verseny és a nyereség hajszolása elsőbbséget élvezzen az emberek biztonságával szemben.
Competition and the pursuit of profit must not be allowed to take priority over the safety of human lives.
nyereség (ook: zsákmány, jövedelem, bevétel)

3. "átv. is"

nyereség (ook: előny, birtok)
volume_up
asset {znw.}
Az AG76. bekezdés alkalmazása eredményezheti azt, hogy a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség kezdeti megjelenítésekor nem kerül megjelenítésre nyereség vagy veszteség.
The application of paragraph AG76 may result in no gain or loss being recognised on the initial recognition of a financial asset or financial liability.

Voorbeeldzinnen voor "nyereség" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianMás szóval, legyen lehetőség a nyereség saját tőkeként történő újra befektetésére.
In other words, it should be possible to re-invest profits as equity capital.
HungarianKétségtelen, a nyereség nagysága háttérbe szorította a komoly kockázatelemzést.
No doubt the size of the profits that were rolling in blunted serious risk analysis.
HungarianÉn mindig is rámutattam, biztos úr, hogy jelentős nyereség keletkezik.
I have always pointed out, Commissioner, that substantial profits are being made.
HungarianA kérdés a laboratóriumi állatok védelme, nem pedig az üzleti nyereség.
This is about protecting laboratory animals and not about business profits.
HungarianAz adófizetők pénzét tényleg olyan területekre kell fordítanunk, ahol ilyen nyereség keletkezik?
Should we really be putting taxpayers' money into fields in which profits are made?
HungarianAmikor a nyereség emelkedik, akkor szintén engedni kellene, hogy részesedjenek abból.
If profits escalate, they could also be allowed their share.
HungarianNemmel szavaztam viszont az 1. módosításra, amely a váratlan nyereség európai szintű megadóztatásáról szól.
However, I voted against Amendment 1 calling for a windfall tax at European level.
HungarianA jelenleg észlelt probléma lényege: a nyereség privatizált, a veszteség államosított.
The problem we see in practice at the moment is that profits are being privatised, but losses are being nationalised.
HungarianA banki eszközöket úgy formálták, hogy lehetővé váljék gyors nyereség elérése, igaz, nagy kockázatok mellett.
Banking products have been packaged such that rapid profits are possible, but also great risks.
HungarianA nyereség ezen formájának legfőbb előidézője a valóságos piac és a megfelelő rendszabályok hiánya.
The main reason for this type of profits is the absence of a genuine market and of the relevant solutions.
HungarianVilágos, a piaci stabilitás érdekében igazolni kell azt, hogy a nyereség hosszabb távon is biztosított.
Clearly, for market stability, steps have to be taken to ensure that rewards match longer-term horizons.
HungarianSzíven ütötte a fényűzés démona, megszállta a nyereség láza, torkát kiszárította az aranyszomj.
The demon of luxury gnawed at his heart, greed burned in his veins, his throat was parched with the thirst of gold.
Hungarian- Ha bennmaradsz és veszítesz, akkor negyven lesz a veszteséged, ha azonban nyersz, akkor több, mint kétszáz a nyereség."
If you stay in and lose, you will be down by forty, but you stand to win over two hundred.
Hungarian(4) Egy vállalattal kötött olyan megegyezések, amelyek az árkalkulációra, illetve a nyereség-felhasználásra vonatkoznak(
(4) Contracts made with an undertaking concerning the computation or appropriation of its profits;
HungarianUgyanakkor, az első félévi 37%-os nyereség-növekmény ellenére, e cég folytatja a létszámleépítést.
At the same time, despite a 37% increase in profits in the first half, it is still determined to go ahead with the job cuts.
HungarianHa csakugyan nyertek, a nyereség felét megtarthatod.
If you're right you can keep half of it.
HungarianIgaz, hogy foglalkoznunk kell a fizetések kérdésével és a ciklikus piaci tevékenységekhez kapcsolódó nyereség problémájával.
It is true that we must address the issue of salaries and the problem of profits linked to cyclical market activities.
HungarianSzámukra a nyereség bármit megér.
For them, profits must be had at any price.
HungarianAz iparág által a kötött eladásokon elért magasabb nyereség hiányában az iparág rosszabb pénzügyi helyzetben lenne.
In the absence of the higher profits achieved by the industry on captive sales, the industry would be in a worse financial situation.
HungarianEz a hozzáállás lehetővé tenné a munkahelyek megőrzését és a nyereség visszaforgatását e vállalkozások továbbfejlesztése érdekében.
This approach would allow jobs to be protected and profits to be reinvested in order to better develop these businesses.