"nagymama" vertalen - Engels

HU

"nagymama" in het Engels

HU

nagymama {zelfstandig naamwoord}

volume_up
nagymama (ook: nagyi)
Mióta nagymama meghalt, senki sem törődik vele.
Since Grandma died, there's no one taking care of him.
Most ne nagymama kínai vázájára gondoljon...
Forget your grandma's china cups...
Gyermekei csak kankabonóul tudtak, leszámítva két szót: Nagyapa és Nagymama.
Her children spoke only Kanka-bono, except for two English words: _Grandpa_ and _Grandma_.
nagymama (ook: nagyi)
nagymama (ook: nagyi)
Ez a hely engem valamire emlékeztet, egy képre egy dalból, amit a nagymama szokott énekelni, az, aki megtanított, hogyan olvassam a sugárzásokat.
This place reminds me of something, an image from a song my granny used to singthe one who taught me how to read vibrations.

Voorbeeldzinnen voor "nagymama" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianRan szintén... az öcskös örömmel töltött el Nagymama kedveskedő megnevezése.
Ran, too the label was young brat, but it was affectionate, and I was glad of that.
HungarianMajd ebéd után visszajövök, hogy Miss Sarah (vagyis nagymama) kipróbálhassa.
Ill come back after dinner, so Miss Sarah (that was Grandmother) can try it.
HungarianAztán egyszer csak betoppansz te, drága nagymama, és meg akarsz menteni minket!
Then suddenly you show up, Grandmother Dear, and you want to rescue us.
HungarianElnt egy másik család gondjaira akarta bízni, amiről persze Nagymama hallani sem akart.
He tried to trade Eln to another family, but Grandmother wouldn't hear of it.
HungarianNagymama beleegyezett, hogy legyen egy saját házam, ahová elvonulhatok, ha magányra vágyom.
Grandmother said I could have an outbuilding of my own, for when I want to be alone.
Hungarianmert nagymama is megjelent, Delphine-nel a nyomában.
Morning, Miss Sarah, he said, because now Grandmother was there too, with Delphine behind her.
HungarianNagymama se a vacsoránál, se a másnapi étkezéseknél nem jelent meg.
Grandmother wasn't there for the meal, nor had she been present at lunch or breakfast.
HungarianPontosan emlékeztem, mit mondott Nagymama: a családban Ran az utolsó férfi, aki beavatásra került.
Just a minute, she said, going through her pack, there's jam in here somewhere.
HungarianEkkor hasalt kint a nagymama a kukoricásban, két tűz között?...
Is that when your grandmother found herself facedown in a field, in the cross fire?
HungarianNagymama megtiltotta, hogy bárki felemlegesse neki, hogy egykor hátat fordított a családnak.
Grandmother never lets anyone remind him he declared ishin na' telleth.
HungarianAzzal a gondolattal nőttem fel, hogy Nagymama oly hatalmas és erős, akár egy kőszikla.
He paused, then said, I grew up with the idea of Grandmother.
HungarianNagymama már napok óta várja Rant, hogy beszélhessen vele.
Grandmother's been waiting to pounce on him about this particular business for days
HungarianNem bizony, s még nagymama se lett volna hajlandó, ha nem anyám az, akinek meghalt az apja.
No: Grandmother too, if the bereaved had been anybody but Mother.
HungarianTehát nagyapa és nagymama is elhatározta, hogy elutazik a temetésre.
So Grandfather and Grandmother were also going to the funeral.
HungarianNagymama nemesi származású, ennek megfelelően kell szólítanod.
And Grandmother is nobly born, so remember to address her that way.
HungarianAzt hittem, hogy Nagymama szerelmi bájolást végzett.
I assumed, he said, that Grandmother had put an attraction spell on the cat.
HungarianIgen ám; csakhogy feltételezhető volt, hogy nagyapa és nagymama nem jön haza négy nap múlva.
What it actually meant was that Grandfather and Grandmother would not even come back after four days.
HungarianÕ is régi bútordarab volt már, hamarosan nagymama lesz, és annak idején titkárnőként kezdte.
She was one of the old hands, soon to be a grandmother, who'd actually started as a secretary at DIA.
HungarianHa te mondod, nagymama mondta Caligula lesütött szemmel.
Whatever you say, Great-grandmother, Caligula said with downcast eyes.
HungarianEbben a házban nőtt fel, nagyon is jól tudta, hogy Nagymama milyen szemérmetlenül képes befolyásolni az eseményeket.
He grew up in this house, he knew Grandmother for the unrepentant manipulator she was.