"nagyjában" vertalen - Engels

HU

"nagyjában" in het Engels

HU

nagyjában {bijwoord}

volume_up
A család méltóságát nagyjában-egészében kissé fokozottabb mértékben öregbítem, mint te vágott vissza Beatrice.
By and large, said Beatrice, my contribution to the dignity of the family has been somewhat greater than yours.
A hangja többször megremegett, mert a nedves ruhák hidege a csontjáig hatolt, de nagyjában-egészében sikerült higgadt és szakszerű beszámolót rögtönöznie.
His voice shivered a couple of times from the chill of his wet clothes soaking into his bones, but by and large he managed to sound professional and calm.
Az ország tele van Gilchrist kisasszonyokkal, akik nagyjában mind egyformák - felső ajkuk céltudatosságot és kitartást árul el, de arckifejezésük türelmes, és hajuk őszbe vegyül.
There must, he thought, be large numbers of Miss Gilchrists all over the country, all looking much alike with mild patient faces and obstinate upper lips and slightly wispy grey hair.

Voorbeeldzinnen voor "nagyjában" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianA részvét nagyjában-egészében keresztezi a fejlődés törvényét, amely a természetes szelekció törvénye.
Pity thwarts the whole law of evolution, which is the law of natural selection.
HungarianSlazinger nagyjában-egészében ugyanaz a jó öreg Slazinger volt, amikor a mentőosztag kicsomagolta az előcsarnokban.
He was pretty much the same old Slazinger when the Rescue Squad turned him loose in the foyer.
HungarianWill nagyjában-egészében beszámolt a történtekről, arról hallgatott csak, ami egyedül rá tartozott: anyjáról, az emberről, akit megölt, meg az apjáról.
Will told him most of what had happened, leaving out only what concerned him alone: his mother, the man he killed, his father.