"milyen" vertalen - Engels

HU

"milyen" in het Engels

EN

HU milyen
volume_up
{voornaamwoord}

milyen (ook: mi, amely, amelyet, ami)
volume_up
what {vnw.}
- Kedves, jó nénim - kiáltott fel elragadtatva -, milyen öröm, milyen boldogság!
Oh, my dear, dear aunt, she rapturously cried, what delight! what felicity!
Felmerül az a kérdés is, vajon gazdáink milyen nyersanyaggal dolgoznak.
We must, however, also ask ourselves what kind of foodstuffs farmers are receiving.
Csak azt próbálom elmagyarázni, milyen hatalmas a szeretetem irántad.
I'm trying to explain to you what a simple, powerful thing my love for you is.

Voorbeeldzinnen voor "milyen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianVicces, hogy az ing mandzsettája még mindig milyen pipecül lóg ki a kabátujjból.
Funny the way the shirt sleeve was still neatly sticking out of the coat sleeve.
Hungarian- De, mama - mondta Levanna sértődötten -, nem árt, ha megtudja, milyen a világ.
But, Mom, Levanna said, she's got to learn how the world works sooner or later.
HungarianMásodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
Yet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
HungarianHangsúlyoznunk kell azt is, hogy milyen fontos az egészséges fiskális politika.
We must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
HungarianCarse megfigyelhette, milyen sápadt, s hogy arca csontárkaiban árnyak sötétlenek.
He saw how white her face was and how the shadow lay in the hollows of the bones.
HungarianEgy perccel később már nem emlékeztek arra, hogy hol állt, vagy hogy milyen volt.
A minute later, they could not remember where it had stood, or how it had looked.
HungarianA fővárosban senki se fog azzal törődni, hogy milyen gyorsan tudsz gyalogolni.
And in the capital, who's going to care if you take shorter steps when you walk?
HungarianEz is mutatja, milyen összetett a téma, és ezenfelül ott vannak még a tagállamok.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
HungarianMilyen mértékű átláthatóság szükséges ahhoz, hogy az érintettek részt vegyenek?
How much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
HungarianNeki pedig félre kell tennie a gondolatot, hogy milyen veszélyben volt a családja.
And so he had to set aside all thoughts of past dangers to his immediate family.
HungarianKépzelhetik, hogy ezek után milyen légkörben zajlott le a wilhelmsbadi találkozó.
You can understand the atmosphere in which the Wilhelms-bad meeting took place.
HungarianUgyanakkor elkeserít, hogy milyen széles körű az ezzel kapcsolatos szembenállás.
At the same time, I am disheartened to see how wide the opposition to this is.
Hungarian- Megállították volna, elpusztították volna; fel sem tudta fogni, milyen hamar.
They would have stopped her; destroyed her; more quickly than she ever dreamed.
HungarianMilyen káprázatos a juharfák élénkzöldje, amelyen átszúrnak a ritkás fénydárdák!
So dazzling the bright green of the maples, catching the rare shafts of light.
HungarianEgyszerűen azért lőtt, mert fogalma sem volt, hogy milyen kényes dolgot művel.
It was sheer ignorance of the difficulty of the shot that made her bring it off.
HungarianMeg fogjuk vizsgálni, hogy milyen módon lehet ezt az eszközt erősíteni a jövőben.
We will look into ways and means of reinforcing this instrument in the future.
HungarianAz emberek tehát látták ezeket a fajokat és arról beszéltek, milyen különbözőek.
So people were looking at these and they were talking about how different they are.
HungarianRégi királyaink sírnának... ha megtudnák, hogy milyen mélyre süllyedtünk - Kida.
The kings of our past would weep... if they could see how far we have fallen.
HungarianFitch érezte, milyen kétségbeesett a hangja, de már nem tudott uralkodni magán.
Fitch was very aware of how desperate he sounded, but he was no longer in control.
HungarianHogy ennyi ideig kitartott, az is azt bizonyítja, milyen erős és elszánt volt.
That he had lived until now was a testament to his toughness and determination.