"micsoda" vertalen - Engels

HU

"micsoda" in het Engels

EN

HU micsoda
volume_up
{voornaamwoord}

micsoda (ook: mi, amely, amelyet, ami)
volume_up
what {vnw.}
És mégis micsoda vitalitás buzog benne, micsoda életerő, micsoda lendület!
And yet what vitality there is in them, what vigour, what life!
(EL) Micsoda bánattal, micsoda szenvedéssel, micsoda fájdalommal, micsoda gyűlölettel jár a terrorizmus!
(EL) What grief, what suffering, what pain, what hate terrorism involves!
Paradisinak van valami orvossága, valamilyen kenőcs, Nemtom, micsoda.
Paradisi's got some medicine, some salve, I dunno what it is.

Voorbeeldzinnen voor "micsoda" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

Hungarian- Jézus Mária, micsoda vad hely! - súgta Mona, bár valahol nagyon tetszett neki.
Jesus Christ, this is a wild place, Mona whispered, but in a way she loved it.
HungarianMicsoda kéjes élvezet, hogy ennyire vonzza a nő, így lecsupaszítja a jelenléte!
And how delicious to be so physically drawn to her, so laid bare by her presence.
HungarianÓ, micsoda sunyi szépelgés olyasvalakitől, aki okkal utál mindenféle szépelgést!
Oh, such deceitful euphemisms for one who detests all euphemisms, and with reason.
HungarianGordon szinte érezte Macklin szorításán, micsoda elégedettség tölti el a tábornokot.
Gordon could almost feel Macklin s joy, transmitted through that powerful grip.
Hungarian- Szent Isten, micsoda vegyes saláta mondta, előszedegetve a különböző üvegcséket.
Oh dear, it's a motley collection, she said, taking out various bottles as she spoke.
Hungarian(ES) Helytelen megkönnyíteni a paramilitáris csoportok dolgát, micsoda szégyen!
(ES) It is wrong to make things easy for the paramilitaries, how shameful!
HungarianHogy az micsoda egy gyülekezet volt, engem megbabonázott már a látványuk is.
The dense growth was too thick with living things for me to detect any one creature.
HungarianMicsoda kincs gondolta magában, és ügyet sem vetett a felhorgadó fájdalomra.
Redundancy, he muttered to himself, unaware of the withering glare it drew.
HungarianMicsoda látvány lett volna innen, harmincezer láb magasról, gondolta Jackson kapitány.
This would have been the perfect place to watch from, too, thirty thousand feet up.
HungarianAzt hiszem, végül valaki rájöhetett, micsoda őrült dolog, így hát elköltöztették innen.
I suppose somebody finally noticed how crazy that was, and they just moved it.
HungarianDehogy, állítólag valami Krueger ölte meg, akiket eltitkolnak az őseink vagy micsoda...
Yeah, yeah, yeah, man, and I heard... that Freddy freak, he used to live here.
HungarianIstenem sóhajtotta Tehol csípőre tett kézzel , micsoda tragikus jelenet.
My, Tehol said with a sigh, his hands on his hips, this is a tragic scene indeed.
HungarianHát nem tudják micsoda hatalma van egy Davishez hasonló dörzsölt politikusnak?
Had they no conception of the power that a seasoned politician like Davis could muster?
HungarianMicsoda gyönyörűség ilyen mutatványokat produkálni, gondolta, mikor befejezte.
It was a delight to command such things, he thought when he had finished.
HungarianMicsoda kellemes meglepetés morogta Spicer, amikor belépett az ügyvédi tárgyalóba.
A pleasant surprise, Spicer said dryly as he stepped into the attorney-conference room.
HungarianMicsoda különös ruhája volt, kézzel varrott, poros, mint egy kísérteté.
Such delicate clothes these were, hand sewn, dusty, like the clothes of a ghost.
HungarianMicsoda silány, siralmas életet élt ebben a házban, micsoda savanyú, boldogtalan életet!
All her paltry and miserable life in this house, all her sour and unhappy life.
HungarianMicsoda gőg lehelte mosolyogva , hogy hozzám kiáltasz szokott nyavalygásod miatt.
Such pride,'' she whispered, smiling, that you would call me out of your habitual misery.
HungarianFitch a tükörképére mosolygott, és maga is elámult, micsoda disznó szerencséje van.
Fitch smiled at himself in the mirror and marveled at his wonderful luck.
Hungarian- Micsoda megtévesztő és helytelen érvelés! - kiáltott fel Sir Rudo bosszúsan.
Sir Rudo cried out in scorn: “An argument specious and incorrect!