"megpillantja" vertalen - Engels

HU

"megpillantja" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megpillantja" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megpillantja" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianKijut egy másik mezőre, és megpillantja az Aprópénz-tanya ablakában világló fényt.
meadow, to a ridge from which she sees the lights of Loose Change Ranch.
HungarianAhányszor csak átlépett egy küszöböt, vagy befordult egy sarkon, várta, hogy megpillantja.
Every time he crossed a threshold or turned a corner, he expected to see her.
HungarianNem tudott rájönni, miért van az, hogy a legtöbb felnőtt meghülyül, amint megpillantja őt.
The baby couldn't figure out why most adults acted goofy when they were around him.
HungarianElőőrse, mely fél napja indult el, lassan megpillantja Felső Erődöt.
His lead elements, half a day ahead, would come within sight of High Fort.
HungarianNaponta érezve azt az égető éhséget... mely lecsillapodik mikor megpillantja az nőt?
Could he daily feel a stab of hunger for her... and find nourishment in the very sight of her?
Hungarian- Mikor ezt kimondta, megpillantotta, vagy azt hitte, hogy megpillantja a zöld fényt Gollam szemében.
' As he said this, he caught or fancied he caught a green gleam in Gollum's eye.
HungarianVagy végigszáguld a járdán, készen arra, hogy amint megpillantja őt, rávesse magát?
Or was he barreling down the sidewalk preparing to make a flying tackle as soon as he caught sight of her?
HungarianNem volt semmiféle terve, csak reménykedett benne, hogy ha megpillantja Alimát, előhúzza a fegyverét, és lelövi őt.
He simply hoped to spot Lieutenant Alima, pull his blaster, and shoot the human.
HungarianCsupán megszokásból figyelt, nem azért, mintha arra számított volna, hogy csakugyan megpillantja sötét alakjukat.
He kept watch out of habit and not because he expected to see the dark ones.
HungarianVárta, hogy megpillantja, ezúttal már másodízben, hogyan kel föl a Nap azóta, hogy le sem hunyta a szemét.
THE CARDINAL OF THE KREMLIN • 423 Taussig didn't notice or care about what the agent thought.
HungarianÉs akkor mi lesz, ha hazaér és megpillantja az egész rumlit?
So when she comes back and sees the mess, what then?
HungarianJack összeszedte magát, és kinyitotta a szemét; félig-meddig hitte, hogy amint felnéz, megpillantja a nőt maga előtt.
Jack forced himself to open his eyes, half-convinced that when he did, she would be standing before him.
HungarianTehát ennyi év után mutálódott kópiáim egyike újra megpillantja majd imádott Franciaországomat!
And the France of Voltaire, Lodovic rejoined, for another ancient simulated personality dwelled within his complex positronic brain.
HungarianHarvey menet közben még egyszer belesett a kacatok mögé, az árnyékok közé; abban reménykedett, hogy esetleg mégis megpillantja Hoodot.
He chanced several glances into the shadows as he retreated in case he'd missed some figure hiding there.
HungarianMindkét irányban megnézte az utcát, erőltette a szemét, hátha megpillantja Tony kicsike, hívogató alakját, de senkit sem látott.
He looked up the street both ways, straining his eyes for Tony's slight, beckoning form, but there was no one there.
HungarianDuddits pedig rájuk néz az ólomkatonái közül - mind megvan neki -, és föláll abban a pillanatban, ahogy megpillantja őket az ajtóban.
And Duddits, looking up at them from his GI Joe figures he has all of them gets up as soon as he sees them in the doorway.
HungarianA pilótafülke ablakából figyelte az égboltot, hátha megpillantja a gépet, amelyik rakétával fenyegeti.
He leveled Off a thousand feet above his initial pursuit altitude and searched the horizon out his left cockpit window for the source of the missile alert.
HungarianEkkor megpillantja a fényképet.
HungarianHarvey a bozótra bámult; arra számított, megpillantja a kislányt, de csak a zúzmarás leveleken csillámló csillagfény szúrt a szemébe.
He stared at the thicket, hoping for some glimpse of her, but all he could see was the starlight glittering on the frosted leaves.
HungarianFélt, ha mégis megteszi, megpillantja a kölyköt ott kucorogni, bal kezében a bicskát szorítva és kifejezéstelenül vigyorogva.
He was afraid that, when he did, he would see the kid squatting on his hunkers, holding the knife in his left hand and grinning that empty grin.

Andere woorden

Hungarian
  • megpillantja

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.