"megparancsolom" vertalen - Engels

HU

"megparancsolom" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megparancsolom" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megparancsolom" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEzek szerint elég, ha egyszerűen megparancsolom, hogy mondd el mit akarsz.
I should be able to do that simply by ordering you to tell me what you want.
HungarianMegparancsolom a Firestorm legénységének, hogy azonnal végezzék ki!
I order the loyal crew on the Firestorm to take Daala by force and execute her.
HungarianMegparancsolom, hogy az embereivel együtt azonnal szálljon be abba a csónakba!
'I'm ordering you to get yourself and those two men into that boat.
HungarianMegparancsolom, hogy Cimmurába való visszaérkezésed után rögtön jelenj meg a színem előtt.
'You are commanded to present yourself to me immediately upon your return to Cimmura.
HungarianTiszti minőségemben megparancsolom neked, hogy segíts véget vetni a verekedésnek!
As a ship's officer I order you to help me break up this fight!
HungarianMegparancsolom, hogy vessék magukat alá pszichiátriai vizsgálatoknak, maguk ketten és mások is.
You will arrange medical and psychiatric exams both for yourself and them.
HungarianMegparancsolom néktek, hogy keressétek meg és pusztítsátok el a Názáreti gyermeket.
I now command you to seek out and destroy the Nazarene child.
HungarianNohát, akkor megparancsolom neked, te gép, hogy vess véget a létezésednek!
Then by all means, machine, bring your misery to an end.
HungarianLycheas király nevében megparancsolom, hogy azonnal távozzanak!
I command you to leave at once on the authority of King Lycheas.'
HungarianE gyűrűk hatalmánál fogva megparancsolom, hogy küldd vissza ezt a képmást a földbe, melyből született!
By the power of these rings I command Blue-Rose to return this image to the earth from which it came.
HungarianElkísérheted hát a hölgyet, és megparancsolom, hogy addig ne térj vissza, amíg Pellinore sárkánya nem lesz halott.
You may escort the lady thither, and I bid you not return until Pellinore's dragon is dead.
HungarianE gyűrűk hatalmánál fogva megparancsolom, hogy taszítsd vissza ezt a képmást a földbe, melyből született!
By the power of these rings I command Blue-Rose to return this image to the earth from which it came.
HungarianRáadásul megparancsolom, hogy gyakrabban tisztálkodjon, mivel olyan szaga van, mint egy kecskének vagy valami hasonlónak!
Also, I demand that you bathe more often, since you smell of goat, or something similar.
HungarianEzért most megparancsolom neked, hogy légy a kísérőm!
Therefore, I command that you serve me in this capacity.
HungarianAz ezredes arra gondolt: megparancsolom, hogy mondjad.
And she said, Please never look at me like that.
HungarianMegparancsolom az ellenséges tevékenység beszüntetését!
I order all hostilities to end immediately.
HungarianMegparancsolom a vesuvague-fának, hogy fojtsa meg, feletetem az alleth-tel, vagy megmérgeztetem az arullal.
I would command the vesuvague tree to strangle him, or I would have the alleth consume him or the arool poison him.
HungarianA kormány nevében megparancsolom, h
In the name of the government, I order you to carry on.'
Hungarian- Leteszem - mondta -, de megparancsolom nektek, hogy egy ujjal se érjetek hozzá, és ne engedjétek meg, hogy akárki kézbe vegye.
'Here I set it,' he said; 'but I command you not to touch it, nor to permit any other to lay hand on it.
HungarianMegparancsolom, hogy feküdjön vissza!
I'm ordering you to lie down on the couch.

Andere woorden

Hungarian
  • megparancsolom

Meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek.