"megosztva" vertalen - Engels

HU

"megosztva" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megosztva" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megosztva" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianBuddy karneváli gyűjteménye további tápot adott a megjegyzéseknek, alaposan megosztva a társaságot.
Buddy's collection of Carnivalia caused considerable comment, dividing its audience down the middle.
HungarianErőink itt nincsenek megosztva, mint a Kávában.
Our strength is not divided here as it was in the Breakline.
HungarianÍgy azonban - a nemzeti önzés által megosztva - vesztesként kerülünk ki a Gazprom európai energiatámadásából.
However, in this way, divided by national selfishness, we are losing in Gazprom's European energy offensive.
HungarianEgyütt győzhetünk, megosztva elbukunk.
HungarianHa a brandShortName; programot más felhasználókkal megosztva használja, érdemes profilokat használni, hogy a személyes adatok ne keveredjenek.
If you are sharing this copy of brandShortName; with other users, you can use profiles to keep each user's information separate.
HungarianNincs megosztva.
HungarianA tagállamoknak szintén kiegyensúlyozott pénzügyi politikát kell folytatniuk, méltányosan megosztva az adóterhet a munkavállalók, a fogyasztók és a vállalkozások között.
Member States must also conduct a balanced financial policy, dividing the tax burden fairly between workers, consumers and businesses.
Hungarian1962-ben Maurice Wilkinsszel és James Watsonnal megosztva, a DNS háromdimenziós molekuláris szerkezete, vagyis a dupla spirál felfedezéséért megkapta a biológiai Nobel-díjat.
In 1962, he shared the Nobel Prize in Medicine with Maurice Wilkins and James Watson for discovering the three-dimensional molecular structure of DNA - the double helix.

Andere woorden

Hungarian
  • megosztva

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.