"megosztottság" vertalen - Engels

HU

"megosztottság" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megosztottság" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megosztottság" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianNagy megosztottság van jelenleg a Tanácsban ennek a kérdésnek a kapcsán.
There is a real divide in the Council on this issue for the time being.
HungarianA javaslatban megjelenő megközelítés valójában veszélyes, és elültette megosztottság csiráját.
The approach that it favoured was in fact dangerous and had sown seeds of division.
HungarianErő van az egyik oldalon, erőtlenség és megosztottság a másik oldalon.
There is strength on one side, weakness and division on the other side.
HungarianÉs ebben még a nemzeti porondon tapasztalható politikai megosztottság sem akadályozhatja meg őket.
And not even political divisions in the national arena should stop them.
HungarianNem hozhatunk létre sikeres Európát, ha megosztottság uralkodik közöttünk.
We cannot create a successful Europe by dismembering it.
HungarianAz etnikai megosztottság inkább kiszélesedett, semmint beszűkült volna.
The ethnic divide has become wider rather than narrower.
HungarianE megosztottság szimbólumává vált a berlini fal, mely 1989-ban omlott le.
The Berlin Wall became the symbol of this division.
HungarianVagy pedig azt, hogy már megint a megosztottság és a hatalmi harcok szánalmas látványát nyújtjuk?
Or rather that, once again, we are surrendering to the sorry spectacle of division and power struggles?
HungarianNagy volt az egyes képviselőcsoportokon belüli megosztottság is, ideértve a saját képviselőcsoportomat is.
Divisions within the various groups were large, including my own.
HungarianNem hagyhatjuk, hogy ez a megosztottság szabállyá szilárduljon a jövőbeni Külügyi Szolgálatnál.
We must not allow such a division to become a rule in the operation of the future External Action Service.
HungarianEz egy szégyentelen kísérlet a megosztottság felszítására és Kína területi integritásának megsértése.
It constitutes a shameless attempt to stoke divisions and a violation of China's territorial integrity.
HungarianAz Európa Unión belüli megosztottság vitán felül Oroszország azon szándékát szolgálná, hogy az EU meggyengüljön.
Division within the European Union would no doubt be the best way for Russia to weaken the EU.
HungarianAz arab megosztottság, amint az Önök előtt is ismert, tovább mélyült.
Arab divisions, as you know, have deepened.
HungarianUgyanakkor azonban a legnehezebb feladat az információs tartalomban meglévő digitális megosztottság legyőzése lesz.
The most difficult task, however, will be to overcome the digital divide in information content.
HungarianEz a kétoldalú megosztottság végét jelezte, nem csak Európa, de jelentős mértékben az egész világ számára.
It was the end of the bipolar division, not only of Europe but, to a considerable extent, of the whole world.
HungarianAz egység, nem pedig a megosztottság korában élünk.
We live in an age of unification, not partition.
HungarianA mai vita is bizonyítja, hogy a nacionalizmus, főként a túlzott nacionalizmus a megosztottság egyik fő oka.
Today's debate is evidence that nationalism, and excessive nationalism at that, is one of the causes of division.
HungarianAttól tartok, hogy a Lisszaboni Szerződés a mai Európát a konfliktusok, az árulás és a megosztottság helyévé tenné.
I fear that the Treaty of Lisbon could change the Europe of today into a place of conflict, betrayal and division.
HungarianA Hálózatot vallási megosztottság fenyegette.
An internal schism had rent the organization.
HungarianA megosztottság miatt gyengének tekintenek bennünket.

Andere woorden

Hungarian
  • megosztottság

Bovendien biedt bab.la het Nederlands-Engels woordenboek voor meer vertalingen.