"megosztott" vertalen - Engels

HU

"megosztott" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megosztott" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megosztott" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianAz ország romokban hever, örökségét kifosztogatták, lakossága mélyen megosztott.
The country lies in ruin, its heritage plundered, its population deeply divided.
Hungarian-vel kapcsolatos problémák nem érintik a VIS-szel megosztott infrastruktúrát.
The problems with SIS II do not involve the infrastructure that it shares with VIS.
HungarianA különböző tagállamok álláspontja ezzel kapcsolatban rendkívül megosztott.
The positions of individual Member States on this matter are very different.
HungarianMa lépnek felnőttkorba azok a fiatal európaiak, akik egy nem megosztott Európában élnek.
Today, young Europeans are coming to adulthood who never knew a divided Europe.
HungarianNem valószínű, hogy reszket a félelemtől Európa megosztott morgolódását hallva.
It is hardly shaking in its boots over the divided mutterings of Europe.
HungarianAggasztó a megosztott bankszektor és a GDP 90%-át kitevő államadósság.
The divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.
HungarianSephrenia végül megunta, és kilépett a Furulyával megosztott kicsi, egyszerű sátorból.
Finally Sephrenia emerged from the rough little tent she shared with Flute.
HungarianGyakran állítják, hogy az Európai Unió megosztott Koszovó kérdésében.
It is often stressed that the European Union is divided on the status of Kosovo.
HungarianA Tanács megosztott volt, de nála volt az egyhangúság előnye, és blokkolta az egyeztetést.
The Council was divided, but had the benefit of unanimity and blocked conciliation.
HungarianE kérdésben csoportunk megosztott, és valószínűsíthetően két módon is szavaz.
On this matter my group is divided and it will probably vote two ways.
HungarianMivel azonban Európa továbbra is megosztott, képtelen maximálisan érvényesíteni a lehetőségeit.
However, because it is still divided, Europe is unable to punch its full weight.
HungarianMossátok tisztára kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkűek.
Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double minded.
HungarianAz SMB használata esetén Windows(R)-alapú számítógépekről is elérhetők a megosztott fájlok.
The latter enables you to share your files with Windows(R) computers on your network.
HungarianEzzel megnő a Parlament súlya a megosztott hatáskör és az együttdöntés eljárás révén.
This strengthens Parliament's weight through shared competence and the codecision procedure.
HungarianDe ez nem lesz lehetséges egy földrajzilag megosztott Európában.
But the availability of this should not be due to a geographical divide in Europe.
HungarianA megosztott művelésű terület termése a két fél között megállapodás alapján van felosztva.
The production of the share cropped area is shared between two parties on an agreed basis.
HungarianA most folyó vita jól mutatja, mennyire megosztott ma az Európai Unió.
The discussion to which I am listening shows how very divided the European Union is today.
HungarianA Bizottság olyan mértékben megosztott volt, hogy nem sikerült elfogadnunk egyetlen szöveget sem.
The committee was so divided that we did not succeed in accepting any text.
HungarianMegosztott velem egy másik történetet, ami 200 évvel ezelőtti.
He actually shared with me another story, which is from about 200 years ago.
HungarianTalán egy békés jövő forog kockán ebben a példátlanul megosztott régióban.
It is perhaps a peaceful future that hangs in the balance in this region of unparalleled division.

Andere woorden

Hungarian
  • megosztott

Zoek meer woorden in het Nederlands-Engels woordenboek.