"megosztani" vertalen - Engels

HU

"megosztani" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megosztani" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megosztani" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianSzerette volna megosztani a dolgot Laurával, kikérni a pszichiáter véleményét.
He wanted to share his ideas with Laura, obtain her point of view as a psychiatrist.
HungarianTalán hajlandó lesz ismét megosztani szobáját kedves és közeli barátjával.
Perhaps she might again share her accommodations with a dear and trusted friend.
HungarianEz egy teljesen egyértelmű vélemény és szeretném megosztani önökkel ezt a célkitűzést.
This is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.
HungarianEz az a szomorú paradoxon, amit szerettem volna megosztani mindenkivel ma délután.
This is the sad paradox I wanted to share with all of you this afternoon.
HungarianEzeket a gondolatokat szerettem volna a mai vita során megosztani Önökkel.
Those are the thoughts I would like to share with you in the course of this debate.
Hungarian- Nem - mondta Fitzwilliam ezredes -, ezt az előnyös tisztséget kénytelen velem megosztani.
No, said Colonel Fitzwilliam, that is an advantage which he must divide with me.
HungarianMost pedig néhány fontos információt szeretnék megosztani önökkel.
Ladies and gentlemen, I will now give you some very important information.
HungarianNagy megtiszteltetés itt lenni a TEDWomen-en, és megosztani a zenénket önökkel.
We are so honored to be here at TEDWomen, sharing our music with you.
HungarianImádok egyetemeken előadást tartani, és megosztani titkokat és történeteket a diákokkal.
I love to speak on college campuses and share secrets and the stories with students.
HungarianIlyet az életben csak egyszer látsz, és szeretném ezt megosztani veled.
This is a once-in-a-lifetime experience, and I'm going to share it with you.
HungarianNos, kénytelen lesz megosztani velünk, vagy meghal a lakájaival együtt.
Well, you will share that with us-or you will die, along with your lackeys.
HungarianSzeretnék visszatérni egy másik gondolatra, amelyet szeretnék megosztani Önökkel.
I would like to come back to another thought and share it with you.
HungarianFigyelj, nagyon jó hírem van, és rajtad kívül senkivel sem tudom megosztani.
See, it's really good news and I had no one to share it with but you.
HungarianMost szeretnék megosztani három dolgot, amit aznap megtudtam magamról.
Now I want to share with you three things I learned about myself that day.
HungarianTudod, szeretünk beszélgetni és... titkokat megosztani és szeretjük a figyelmességet.
You know, like talking and... sharing secrets and past experiences.
HungarianEgy olyan ügyet szeretnék megosztani Önökkel, amely mélységesen aggasztja Írországot.
I want to raise with you a matter of very deep concern in Ireland.
HungarianKész vagyok megosztani Önökkel az e gyakorlatból származó adatokat és eredményeket.
I am ready to share with you data and results of this exercise.
HungarianSzeretném Önökkel megosztani a négy alaplépést, ami ezeknek az anyagoknak az elkészítéséhez kell.
So I'd like to share with you the four basic steps required to make these materials.
HungarianHa az állomásfőnök nem akarta megosztani az információt, arra jó oka lehetett.
Okay, this was sensitive if the COS wasn't sharing information, but that wasn't so unusual, was it?
HungarianA gyerekek már így is rengeteget tanulnak a felnőttektől, és nekünk is sok megosztani valónk van.
Kids already do a lot of learning from adults, and we have a lot to share.

Andere woorden

Hungarian
  • megosztani

Bovendien biedt bab.la het Duits-Nederlands woordenboek voor meer vertalingen.