"megosztaná" vertalen - Engels

HU

"megosztaná" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megosztaná" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megosztaná" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianMás szavakkal: megosztaná velünk, milyen ütemterve van az ügy kapcsán?
In other words, could you explain what timescale you have in mind for this?
HungarianMert ez egyszerűen nem működne, ha mindenki mindent megosztana.
Because it just wouldn't work if everybody was sharing everything.
HungarianMegosztaná velünk álláspontját ezzel kapcsolatban?
Could you give us your own view as to how similar the two documents actually are?
HungarianSzeretném, ha megosztaná velünk ezzel kapcsolatos gondolatait.
I would like you to voice your thoughts on this matter to us.
HungarianElnök úr, megosztaná a két kérelem között az öt percet?
Mr President, could you share the five minutes between the two applications that have been made?
HungarianEz csak megosztaná az euróövezetet és az Európai Uniót.
It will only divide the euro area and the European Union.
HungarianAz EKB azonban ezt visszautasította, rámutatva, hogy ez nemzetek mentén megosztaná az EKB vezetőségét.
The ECB has refused this, however, pointing out that it would create national divisions within the ECB management.
HungarianDe ez zendülés lenne, és megosztaná a legénységet.
But that would be mutiny, and tear the crew apart.
HungarianHa esetleg megosztana velem néhány meglátását....
If you'd care to share some insights-- Dr. Chilton.
HungarianNa már most, megosztaná valakivel a titkát?
Now, would you share your little secret with anyone?
HungarianMegosztaná vele a bérelt Buickját bármikor.
He'd share his Hertz Buick with her any day.
HungarianHa a főőfelépítményen keresztül lemennénk a gépházba, és arrafelé próbálnánk kijuttatni őőket, az megosztaná az erőőinket.
To go down through the main superstructure to the engine room and try to get them that way would split my force.
HungarianMegosztaná velünk ezeket a statisztikákat?
Could you provide us with those statistics?
HungarianMegosztaná velünk gondolatait, uram?
HungarianTalán ha megosztaná velem is.
HungarianTudom, hogy semmi közöm hozzá, mi áll a levélben, asszonyom, de ha esetleg tartalmaz valami használható információt, jó lenne, ha megosztaná velem.
Ain't none o' my business, ma'am, Stick said, but if there's any useful information, then maybe I need to know.
Hungarian- Megosztaná velem, hogy miért nem?
HungarianMegosztaná másokkal is.
Hungarian- Ha azt gondolja, hogy a két kisegítő nem csak Jellicoe és Parker hasonmásai, hanem valami mások, akkor megosztaná velem, hogy maga szerint kicsodák?
If the two orderlies aren't just look-alikes for Jellicoe and Parker, if they're something else, as you say, then what did you have in mind?
HungarianEzért választottuk ki önt, hogy legyen a Q része, megosztaná velünk ezt a fejlődési kényszert, ami az embereket hajtja előre, amit így jobban megérthetnénk.
That's why we selected you to become part of the Q, so you can bring to us this human need and hunger, that we may better understand it.

Andere woorden

Hungarian
  • megosztaná

Bovendien biedt bab.la het Nederlands-Duits woordenboek voor meer vertalingen.