"megoszlása" vertalen - Engels

HU

"megoszlása" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoszlása" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megoszlása" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEzért egyensúlyra kell törekednünk a kiválóság és annak Unión belüli megoszlása között.
Therefore, we need to strike a balance between excellence and distribution across the EU.
HungarianNem evidencia azonban az, hogy mi a felelősség megoszlása a többség és kisebbség között.
However, the distribution of responsibility between the majority and the minority is not evident.
HungarianNem kétséges, hogy a konzuli védelem joga jelenleg töredékes, megoszlása pedig egyenetlen.
Without a doubt, the right to consular protection is currently fragmentary and unevenly distributed.
HungarianFaj, kategória, fajta, termesztő ország és az egyes összetevők tömeg szerinti megoszlása
4. Species, category, variety, country of production and proportion by weight of each of the components
HungarianA férfi és női kutatók megoszlása a tudomány kiemelkedőbb területein eltérő arányokat tükröz.
The distribution of researchers by main fields of science shows different patterns for men and women.
HungarianTovábbá tudjuk, hogy a költségek megoszlása nagymértékben eltérő, a vállalkozás méretétől függően.
We also know that the distribution of costs varies widely, depending on the size of the enterprise.
HungarianA teher- és utasforgalom megoszlása igen fontos alapja az eredményes regionális fejlődésnek.
The distribution of freight and passenger flows is a very important base for effective regional development.
Hungarian1.1.3. a tengelyterhelés megoszlása az egyes tengelyek között,
1.1.3. distribution of the weight between the axles,
HungarianAggodalmak merültek fel a nemek egyenlőtlen megoszlása kapcsán az egyik felszólalás, azt hiszem, Harkin asszony felszólalása során.
Concerns over gender inequality were expressed in one speech and I think it was the speech of Mrs Harkin.
HungarianEz az adónem arra is alkalmas lehet, hogy megszüntesse az adóterhek megoszlása terén fennálló és komoly aggodalomra okot adó „méltányossági deficitet”.
Such a tax would also close the perceived "fairness gap" in taxation and public budgets.
HungarianE tömeg megoszlása a tengelyek között (megoszlás a tengelyek és a nyeregszerkezet királycsap terhelése között félpótkocsinál)
Distribution of this weight among the axles (distribution among axles and load on the fifth wheel king pin in the case of a semi-trailer)
HungarianAzt mondtuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek Európában a haszon egyenlőtlen elosztásából erednek, az európai vagyon egyenlőtlen megoszlása pedig időzített bomba.
We said that the social imbalances in Europe resulting from the unfair distribution of profits and the unfair distribution of wealth in Europe are a ticking time bomb.

Andere woorden

Hungarian
  • megoszlása

Meer vertalingen in het bab.la Duits-Nederlands woordenboek.