"megoldódjon" vertalen - Engels

HU

"megoldódjon" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldódjon" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megoldódjon" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianA válság túlságosan régen tart ahhoz, hogy a hagyományos módon megoldódjon.
The crisis goes too far back for it to be solved in the traditional way.
HungarianArra kérjük Európát, hogy humanitárius okokból avatkozzon be azért, hogy megoldódjon a sajtószabadság problémája Olaszországban.
We are asking Europe to intervene on humanitarian grounds to solve the problem of freedom of the press in Italy.
HungarianA görög kormány tudja, hogy a folyamat új lendületet igényel és őszintén elkötelezett annak érdekében, hogy megoldódjon a kérdés.
The Greek Government knows that the process requires new momentum and is genuinely determined that the issue be resolved.
HungarianValamennyi felet arra kérném, gondoskodjanak róla, hogy a jelenleg az érdeklődés középpontjában álló névprobléma megoldódjon.
I would like to call on all the parties to ensure that the name conflict, which is currently the focus of attention, is resolved.
HungarianÕ is azonnal bevallott mindent; Grisin és csapata, mesterségük eszközeinek puszta megpillantása is elég volt ahhoz, hogy megoldódjon a nyelve.
He too had confessed all and quickly, the mere sight of Grishin and his team with the tools of their trade being enough to loosen his tongue.
HungarianHa van egy olyan afrikai ország, amely jelentős erőfeszítéseket tett, hogy e kérdés - mindenki érdekében - megoldódjon, az a Dél-Afrikai Köztársaság.
If there is one African country that has made considerable efforts to try to resolve this question in everyone's best interests it is South Africa.
HungarianKérem Önöket, gondoskodjanak arról, hogy ez a szerencsétlen ügy, amely miatt Václav Havel már éhségsztrájkot is folytatott, megoldódjon az Önök elnöksége alatt.
I appeal to you to ensure that this unfortunate case, for which Václav Havel has already gone on hunger strike, is resolved under your Presidency.
HungarianFontos, hogy ez a vita a lehető leggyorsabban megoldódjon, mert a makrélaállomány túlhalászása pusztító hatást fog gyakorolni a jövőbeni fogásokra.
It is important that this dispute is resolved as quickly as possible, because over-fishing of the mackerel stock will have a devastating impact on future catches.
HungarianÉs végezetül pedig fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament és a Tanács együttműködése a CFSP fejezet tekintetében megoldódjon.
Lastly, I think it is important to resolve the issue of cooperation between the European Parliament and the Council regarding the Common Foreign and Security Policy (CFSP) heading.
HungarianElég sok vért vesztett, sajgott minden porcikája, és a királyi mágusnak valamint ennek a pimasz tolvajnak hála, esélye sem volt hogy a helyzet rövid időn belül megoldódjon.
He'd lost a lot of blood, was in great pain, and thanks to the needs of the Mage Royal and this little fool of a thief now lacked any swift means of quelling that.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldódjon

Zoek meer woorden in het Nederlands-Engels woordenboek.