"megoldást találni" vertalen - Engels

HU

"megoldást találni" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldást találni" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megoldást találni" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianMindkét félnek közelednie kell egymáshoz, ha politikai megoldást akarnak találni.
Both sides must move towards each other in order to find a political solution.
HungarianMivel ezeket elvben egyhangúlag kellett volna eldönteni, megoldást kellett találni.
As they are subject to the principle of unanimity, a solution had to be found.
HungarianMegoldást kell találni, a termelési rendszer és a tagállamok érdekében is.
A solution must be provided, to the production system and to the Member States.
HungarianMegoldást kell találni az egyes iskolák túlzsúfoltságának problémájára.
A solution needs to be found to the problem of overcrowding in certain schools.
HungarianOlyan megoldást kell találni, amelyet az írek többsége elfogadhatónak talál.
It is necessary to find a solution that a majority of the Irish will be able to accept.
HungarianA függetlenedés óta nem sikerült semmilyen tartós megoldást találni a régi ellentétekre.
Even after independence, a lasting solution was never found to the old differences.
HungarianSzégyenletes, hogy mindeddig nem sikerült határozott megoldást találni erre a kérdésre.
It is disgraceful that no definitive solution has managed to be found to this issue.
HungarianValóban elengedhetetlen, ha megoldást szeretnénk találni a régóta fennálló konfliktusokra.
Indeed, it is essential if we are to see a solution to long-standing conflicts.
HungarianAbyei ügyére megoldást kell találni, de pillanatnyilag a kérdés még megoldásra vár.
A solution needs to be found for Abyei, but at the moment the question is still pending.
HungarianEz azt jelenti, hogy a szolidaritás kérdésére szélesebb kontextusban kell megoldást találni
This means that the issue of solidarity must be addressed in a broader context.
HungarianEzért a közel-keleti problémára nem lehet kizárólag katonai megoldást találni.
Therefore, there can be no exclusively military solution to the problem in the Middle East.
HungarianEmellett határozott szándéka a lehető leggyorsabban megoldást találni a problémákra.
It also confirms its desire to find solutions as quickly as possible.
HungarianHogyan fogunk megoldást találni a népesség idősödésének gazdasági hatásaira?
How do we solve the economic effects of the ageing of the population?
HungarianNehéz kompromisszumos megoldást találni e két választási lehetőség közül.
It is difficult to find a compromise solution between these two options.
HungarianMegpróbáltunk konszenzuson alapuló megoldást találni, de ez nem működött.
We have attempted to find a consensual solution, but this did not work.
HungarianHa nem lett volna ennyire kritikus a helyzetük, talán lehetett volna más megoldást találni.
Had time not been of the essence, a better solution might have been found.
HungarianKönnyű megoldás, és én szeretnék könnyű megoldást találni, hogy lezár- hassam a dolgot.
It's an easy answer, and I'd like to find an easy answer so we can wrap this thing up fast.
HungarianOlyan megoldást kell azonban találni, amely az összes többi tagállam szempontjából méltányos.
However, this solution must be a fair one for all the other Member States.
HungarianEgyetértés hiányában egyeztetőbizottság igyekszik megoldást találni.
If they cannot agree, a conciliation committee tries to find a solution.
HungarianAmikor hivatali visszásságot találok, akkor megpróbálok békés megoldást találni, ha lehetséges.
Whenever I find maladministration, I try to achieve a friendly solution, if possible.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldást találni

Bovendien biedt bab.la het Nederlands-Duits woordenboek voor meer vertalingen.