"megoldást kell találnunk" vertalen - Engels

HU

"megoldást kell találnunk" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldást kell találnunk" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "megoldást kell találnunk" in Engels

kell werkwoord
kell

Voorbeeldzinnen voor "megoldást kell találnunk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEzért megoldást kell találnunk, és valószínűleg új jogalapot a program számára.
Therefore we need to find a solution, and probably a new legal basis for the scheme.
HungarianEz sok más problémát is maga után von, amelyekre hatékony megoldást kell találnunk.
This fact entails several other matters which require an efficient solution.
HungarianMegoldást kell találnunk erre, valamint a kiigazításra és a hozzáférésre.
We will have to find a solution to this, and as regards rectification and access.
HungarianSzámos probléma van, amelyekre a lehető leggyorsabban megoldást kell találnunk.
There are several issues which we need to address as soon as possible.
HungarianMindenekelőtt megoldást kell találnunk a sarkvidéki régió rendezetlen jogállására.
Above all, it is necessary to deal with the unregulated legal status of the Arctic region.
HungarianEnnek megalakulását várjuk, de addig is más megoldást kell találnunk.
This is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.
HungarianOlyan megoldást kell találnunk azonban, amely ösztönzi a nyilvánosság bevonását.
We do, however, need to seek a solution that will encourage and stimulate public involvement.
HungarianA harmadik a túlzott kapacitás kezelése; megoldást kell találnunk a túlzott kapacitásra.
Thirdly, tackling over-capacity; we must find a solution to over-capacity.
HungarianEz egy európai határozat, egy európai probléma, amire európai megoldást kell találnunk.
It is a European decision. It is a European problem, and we must find a European solution.
HungarianEz egy olyan kérdés, amit közösen kell megvitatnunk, és amire közös megoldást kell találnunk.
This is an issue which we must discuss together and find a common solution.
HungarianEurópai felelősségről van szó, és ezért európai megoldást kell találnunk.
This is a European responsibility and that is why we have to come up with European solutions.
HungarianEzért minél hamarabb megoldást kell találnunk erre a problémára.
For this reason, we need to come up with solutions to this problem quickly.
HungarianSőt, sok különbség van, amelyekre nekünk itt, az Európai Parlamentben megoldást kell találnunk.
Indeed, there are many differences, which we in the European Parliament should tackle.
HungarianAz a meglátásom, hogy a Bizottságban megoldást kell találnunk a világpiaci árak emelkedésére.
I am of the view that we in the Commission have to find an answer to world market prices.
HungarianErre a problémára is hatékony és praktikus megoldást kell találnunk.
We need to find an effective and practical solution to this problem.
HungarianA Tanácsban felvetett kérdéseket vitatjuk meg most, és mindenki által elfogadott megoldást kell találnunk.
We are discussing the issues raised in Council and must find an agreed solution.
HungarianSzeretnék egyértelműen fogalmazni: vitathatatlan, hogy most megoldást kell találnunk.
Let me be clear: we definitely need to find a solution now.
HungarianEzért az igazság és az egészséges európai gazdaság érdekében megoldást kell találnunk rá.
This is why we need to find a solution in the interests of justice and a healthy European economy.
HungarianEzenkívül megoldást kell találnunk a versenyképesség és a gazdasági növekedés hiányának problémájára.
We also need to tackle the problems of the lack of competitiveness and economic growth.
HungarianPéldátlan és váratlan válsághelyzet alakult ki, amelyre jó megoldást kell találnunk.
It is, of course, an unexpected and unprecedented crisis that must be tackled in the appropriate manner.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldást kell találnunk

Nog meer vertalingen in het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.