"megoldást kínál" vertalen - Engels

HU

"megoldást kínál" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldást kínál" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "megoldást kínál" in Engels

kínál werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "megoldást kínál" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianMilyen megoldást kínál Európa erre a libanoni dilemmára?
Council and Commission, what solution will Europe supply to this Lebanese dilemma?
HungarianKözös megoldást kínál a közös kérdésekre és a tagállamok előtt tornyosuló veszélyekre.
It is a common solution to common issues and threats facing all Member States.
HungarianAz a kitétel, hogy csak egy elismert fordítás létezzen, gyakorlatias megoldást kínál.
The facility for there to be just one recognised translation gives us a practical solution.
HungarianA rendelet meghatározza a sorrendet, és gyakorlati, mindennapi emberi problémákra kínál megoldást.
The regulation determines the order and solves practical everyday human problems.
HungarianA jelentés tökéletes megoldást ugyan nem kínál, de javasolt néhány nagyon jó intézkedést.
The report does not offer a perfect solution, but it does propose some very good measures.
HungarianEzenfelül olyan politikára van szükség, amely valós megoldást kínál a visszadobások problémájára.
We also need a policy that comes up with a real solution to the problem of discards.
HungarianAmint az a jelentésből látható, a bevándorlás a probléma kezelésére nem kínál megfelelő megoldást.
Immigration, as it appears from the report, is not an adequate solution to the problem.
HungarianSőt, megoldást kínál a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre, és mindezt költségek nélkül.
In fact, it offers a solution to the current difficult economic situation, and at no cost at that.
HungarianVéleményem szerint a biotechnológia a jelenlegi helyzetben számos lehetséges megoldást kínál.
In my opinion, biotechnology offers a number of potential solutions to the current situation.
HungarianMegítélésem szerint a SOLVIT gyakorlati megoldást kínál a fogyasztóknak.
I believe that SOLVIT offers consumers a practical solution.
HungarianA keretprogram csak részleges megoldást kínál erre.
The Framework Programme is only partially a solution for that.
HungarianA jelentés jelenleg nem kínál teljes megoldást.
The report does not at this stage give a complete solution.
HungarianÚgy vélem, a 92/85/EK irányelv tökéletesítése megoldást kínál Európa egyik valódi, komoly és aktuális problémájára.
I believe that improving Directive 92/85 provides a solution to a genuine, serious problem which Europe is facing.
HungarianA jelentés itt is téves megoldást kínál a bevándorlási hullámokhoz kapcsolódó technikai és emberi problémákra.
Once again, the report offers a fallacious solution to the technical and human problems associated with migration waves.
HungarianTermészetesen az energiamegtakarítás fontos megoldást kínál a problémára: ez a legolcsóbb és leghatékonyabb módszer.
Of course, saving energy is an important solution to the problem: it is the cheapest and the most effective method.
HungarianA számottevő fejlődés dacára azonban még mindig vannak olyan problémák, melyekre ez a javaslat nem kínál megoldást.
However, in spite of the significant improvements, there are still some problems which are not resolved by this proposal.
HungarianAz előttünk lévő jelentés egy olyan kiegyensúlyozott megoldást kínál, amely sem a légitársaságokat, sem a repülőtereket sem részesíti előnyben.
The report before us offers a balanced solution, favouring neither the airlines nor the airports.
HungarianIly módon az általunk folytatott politika nem kínál megoldást a problémákra, hanem saját maga is a probléma részévé válik.
In this way the policy being pursued does not produce solutions to the problems, but the policy itself becomes part of the problem.
HungarianAzt viszont ne várják, hogy ez valami rendkívüli megoldást kínál nekünk, mint az ilyesfajta közép- és kelet-európai gáz-játékokban.
But do not expect that it will bring us a miraculous solution like in those kinds of gas games in central and eastern Europe.
HungarianMost az EULEX projekt ellen szavaztam, mert nem olyan megoldást kínál, amely a koszovói átlagpolgárok érdekeit tartaná szem előtt.
I will be voting against the EULEX project because it does not provide solutions in the interests of the ordinary people of Kosovo.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldást kínál

In het Engels-Nederlands woordenboek zul je meer vertalingen vinden.