"megoldással" vertalen - Engels

HU

"megoldással" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldással" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megoldással" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEnnek ismeretében a Bizottság mindent megtett, hogy megfelelő megoldással álljon elő.
Having said that, we, the Commission, did our utmost to come up with a solution.
HungarianEhelyett egyes képviselők egyet nem értésüket fejezték ki a megoldással kapcsolatban.
In spite of it, some Members expressed their disagreement with this solution.
HungarianEzzel az egyetlen megoldással kerülhetjük el, hogy a pénzeszközök rossz helyre kerüljenek.
This is the only solution that enables us to avoid the misdirection of funds.
HungarianAztán egy szoftveres megoldással újra összerakjuk, és elmeséljük, hogy mit találtunk.
And then we bring that into software, and we reassemble it and we tell you what the story is.
HungarianDaneel, miután kidolgozta a pszichohistória kezdetleges formáját, egy elegáns megoldással lépett elő.
In ancient China, a powerful emperor could be relied on to check noble excesses.
HungarianÚgy vélem, hogy egy alternatív megoldással eredményesebben kezelhetők ezek az aggályok.
I believe that the alternative resolution would have addressed those concerns more effectively.
HungarianMost már a baljósan indult új Taoiseach feladata lesz, hogy előrukkoljon egy megoldással.
It is now up to our new Taoiseach, who has had an inauspicious start, to come up with a solution.
HungarianMeg fogja érteni, amiért az Egyesült Államok elnöke békés megoldással kísérletezett?
Would they understand if the President of the United States still tried to pursue a peaceful solution?
HungarianEgy konc, amin az emberiség elrágódhat egy ideig, addig, amíg valaki más előáll a valódi megoldással?
A way to keep humanity marking time while the real solution is created by someone else?
HungarianA 38. cikk - vagy inkább az azzal kapcsolatban javasolt módosítás - nincs összhangban egy ilyen megoldással.
Article 38, or rather the proposed amendment to it, is at odds with such a solution.
HungarianAlig néhány nap alatt meglehetősen elegáns megoldással álltam elő.
I was able, in few days, to suggest a rather elegant solution.
HungarianEgyetértek a Jogi Bizottság által javasolt megoldással.
I agree with such option recommended by the Committee on Legal Affairs.
HungarianMár korábban megpróbálkoztam a Rodion Romanovich által felvetett megoldással, az állhatatossággal.
I had already tried on her the fortitude answer that Rodion Romanovich had made sound so convincing.
HungarianSzerencsés módon e két fenyegetést egy megoldással el lehet hárítani.
Fortunately both problems have a common solution.
HungarianAz Isten szerelmére, miért nem próbálkozott más megoldással?
Why in God's name had he not tried another tack with her?
HungarianNe játszanak a tagállamok két ellentétes megoldással.
Member States should not play with two contradictory solutions.
HungarianÚj megoldással kellett előállnunk, hogy segíteni tudjunk.
We needed to come up with a new solution to provide help.
HungarianCsak európai szintű megoldással érhetjük el a szükséges hatást, amely mindannyiunk javára fog szolgálni.
Only a European-level solution will have the necessary scope to make a difference, to everybody's benefit.
HungarianOlyan megoldással, ami gyakorlatias, egyszerű, és hatékony
A solution that is practical, simple and effective.
HungarianHiszem, hogy képesek vagyunk még időben jó megoldással szolgálni, de ehhez életbevágóan fontos igazítások szükségesek.
I believe that we can deliver a good result in time, but some vital adjustments are required.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldással

Meer vertalingen in het bab.la Duits-Nederlands woordenboek.