"megoldásra váró" vertalen - Engels

HU

"megoldásra váró" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldásra váró" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megoldásra váró" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianAz egyik legfontosabb, megoldásra váró probléma, természetesen, a kettős adóztatás.
One of the main problems which we have to tackle here is, of course, dual taxation.
HungarianA nőket sújtó szegénység rendkívül súlyos, megoldásra váró problémát jelent az EU-ban.
Poverty amongst women is a really serious problem that the EU needs to solve.
HungarianA másik megoldásra váró kérdés a gazdasági helyzetre adandó reagálásunkkal kapcsolatos.
The other issue that we need to resolve concerns our response to the economic question.
HungarianA megoldásra váró kihívást gazdasági megújulásunk jelenti számunkra.
The challenge we need to resolve is our economic renewal.
HungarianTermészetesen vannak megoldásra váró problémák, amelyre a tisztelt képviselők is világosan rámutattak.
Of course there are problems to resolve and the honourable Members have been quite clear on this.
HungarianMagunkra maradni - ez megoldásra váró problémának tűnik.
Being alone feels like a problem that needs to be solved.
HungarianVagyis, ahogy azt ma mindenki említette, vannak még megoldásra váró problémák.
In other words, several problems still remain, as everyone here has mentioned, and they are problems which need to be resolved.
HungarianTermészetesen még mindig vannak megoldásra váró kérdések.
Of course, there are still issues to be resolved.
HungarianVéleményem szerint az egyik legnagyobb, megoldásra váró probléma a fiatal generáció esetében a kilátások hiánya.
In my view, the lack of prospects for the young generation is one of the biggest problems we are facing.
HungarianEz sok megoldásra váró problémához vezet.
That is leading to a lot of problems which we need to address.
HungarianA vidéki ellenőrzés még megoldásra váró problémát jelent.
Rural audit is still a challenge ahead of us.
HungarianEz egy fontos, még megoldásra váró kérdés.
This is an important question which remains to be resolved.
HungarianAz előttünk álló legfőbb megoldásra váró feladat a betéteseknek az Európai Unióba fektetett hosszú távú bizalmának a kérdése.
The main issue we have in mind is addressing the confidence of EU depositors for the long term.
HungarianVagy vannak megoldásra váró igazi problémák is?
Or there are real problems to be solved?
HungarianOlyan ügyről van szó, amely véleményem szerint jóval túlmutat a politikán, és alapvetően egy megoldásra váró erkölcsi kérdés.
This is an issue which I believe goes well beyond politics and is very much a moral issue that we must get right.
HungarianAsimov a jelek szerint azt akarta kihangsúlyozni, hogy az élet egy megoldásra váró problémasor, ám magát az életet sohasem lehet megoldani.
Asimov seemed to be saying that life was a series of problems to be solved, but life itself could never be solved.
HungarianHadd említsem meg néhány szóban a világban jelenleg tapasztalható helyzetet: a legaggasztóbb területeket, és a megoldásra váró problémákat.
Let me say a few words about the situation in the world today: the hot spots and the things we are trying to resolve.
HungarianA jelenleg és a közeljövőben megoldásra váró legfőbb globális problémák egyike sem független a biztonságpolitikai dimenziótól.
None of the major global problems that we will have to tackle now and in the near future is unrelated to the dimension of security policy.
HungarianEurópa az energiaellátás tekintetében is komoly problémával néz szembe: ez rendkívül fontos, és igen összetett, megoldásra váró problémának látszik.
Europe is facing a serious problem in terms of energy supply: this is a crucial fact, and it seems a complex problem to resolve.
HungarianElengedhetetlen, hogy a megoldásra váró problémák helyi megközelítést kapjanak: más szóval globális szemléletmódra van szükség a helyi fellépések esetében.
It is essential to take a local approach to the problems that need solving: in other words, global vision for local action.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldásra váró

Meer in het Duits-Nederlands woordenboek.