"megoldásokkal" vertalen - Engels

HU

"megoldásokkal" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldásokkal" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megoldásokkal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEl szeretném mondani, hogy mennyire elégedett vagyok a szervezeti megoldásokkal.
I should like to say how pleased I am with the organisational arrangements.
HungarianÖnök elvesztegetettek két évet, és még mindig nem állnak elő konkrét megoldásokkal.
You have wasted two years and are still not providing concrete solutions.
HungarianMost itt az ideje, hogy hozzálássunk ehhez, és új megoldásokkal hozakodjunk elő.
Now it is time to roll up our sleeves and come up with new solutions.
HungarianKizárólag törvényes megállapodásra épülő politikai megoldásokkal lehet a békét biztosítani.
It is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.
HungarianEz olyan betegség, amelyet praktikus, több szintű megoldásokkal kell kezelni.
It is a disease which, as such, must be tackled by means of practical, multi-layered solutions.
HungarianAzok, akik nem látták előre a válság bekövetkezését, most tele vannak nagyszerű megoldásokkal.
Those who did not see the crisis coming are now full of brilliant solutions.
HungarianCsak tényleges európai és jövő-orientált megoldásokkal tudunk valóban szembenézni a válsággal.
Only with actual European and future-oriented solutions can we meet this crisis head-on.
HungarianA gyakorlatban rövid távú, ideiglenes megoldásokkal kezelték a problémát.
In practice, this problem has been dealt with to date by means of short-term interim solutions.
HungarianEgyáltalán nem értek egyet az európai szinten javasolt megoldásokkal.
I completely disagree with the solutions proposed at European level.
HungarianEzért támogatom az EU energiaellátásának változatos technológiai megoldásokkal történő biztosítását.
That is why I support a mixture of technological solutions to energy supply in the EU.
HungarianAzt gondolom, hogy elő tudunk állni konkrét megoldásokkal arra nézve, hogy hogyan kezeljük ezeket a zavarokat.
I think that we can come up with very concrete solutions on how to treat disorders.
HungarianMegoldásokkal kell szolgálnunk ezeknek az embereknek, támogatnunk kell őket és hasznos javaslatokkal kell előállnunk.
We must offer these people solutions, give them support and make useful proposals.
HungarianValósítsuk meg a kutatást és a fejlesztést, hogy ne visszafelé haladjunk, hanem helyes megoldásokkal előre.
Let us do the research and development so that we do not go backwards, but go forward with positive solutions.
HungarianEurópai megoldásokkal kell ugyan operálnunk, de együtt kell működnünk a nemzetközi pénzügyi intézményekkel is.
We need to come with solutions in Europe, but we need also to work with international financial institutions.
HungarianEzek a tényezők óriási kihívás elé állítják az Európai Uniót, és ezekre konkrét megoldásokkal kell reagálnunk.
These factors pose great challenges to the European Union, and we must respond to them with concrete solutions.
HungarianA megoldásokkal együtt a terheket is meg kell osztani.
Burdens will be shared, as will solutions.
HungarianEljött az ideje annak, hogy a kezünkbe vegyük és megoldjuk ezeket a kiváltó okokat, és hogy tartós megoldásokkal álljunk elő.
It is time now to address and to deal with these underlying causes, and to come up with lasting solutions.
HungarianNézzük meg Izland példáját, ahol tulajdon-alapú megoldásokkal és jogokkal álltak elő, amelyek továbbadhatók.
Let us look at the example of Iceland, where they have come up with property-based solutions and rights that can be handed down.
HungarianFontos, hogy polgáraink lássák, hogy újjászervezett intézményeink képesek megoldásokkal szolgálni a valódi problémákra.
It is important that our citizens see that our updated institutions are capable of providing solutions to real problems.
HungarianMásodszor, előre akartam tekinteni, és megoldásokkal és javaslatokkal előállni arra nézve, hogyan javíthatunk ezen a helyzeten.
Secondly, I wanted to look ahead and come up with solutions and suggestions as to how we can improve this situation.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldásokkal

Kijk eens naar het Duits-Nederlands woordenboek door bab.la.