"megoldásokat" vertalen - Engels

HU

"megoldásokat" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldásokat" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megoldásokat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianKözösen megoldásokat találtunk a keretmegállapodás számos területére vonatkozóan.
Together, we found solutions for a number of areas in the Framework Agreement.
HungarianFontos továbbá, hogy megoldásokat próbáljuk találni ahelyett, hogy vádaskodnánk.
It is also important for us to try to find solutions instead of making accusations.
HungarianMint a közúti szállítás esetében is, intelligensebb megoldásokat kellene keresnünk.
As in the case of road transport, we should seek more intelligent solutions.
HungarianAhhoz, hogy megoldásokat találjunk, ahhoz így kell kezelnünk a továbbiakban is.
In order to be able to find solutions, we have to use the same approach in the future.
HungarianÉletképes, világos elveken alapuló, racionális politikai megoldásokat kell találni.
Viable political solutions must be found rationally on the basis of clear principles.
HungarianEz egyúttal lehetőség is arra, hogy új megoldásokat gondoljunk ki az új problémákra.
Yet this is also an opportunity to devise new solutions to the new problems.
HungarianEzért sürgős szükség van arra, hogy megoldásokat találjunk, és végre is hajtsuk azokat.
There is therefore an urgent need to find solutions and to get these implemented.
HungarianA lehető leghamarabb el kell kezdenünk megoldásokat keresni ezekre a problémákra.
We need to start finding solutions to these problems as soon as possible.
HungarianA Cercas-jelentés kiegyensúlyozott és védő megoldásokat nyújt a munkavállalóknak.
The Cercas report provides balanced and protective solutions for workers.
HungarianMi ezért más megoldásokat javasolunk, mivel a jelentés nem következetes.
We therefore advocate other solutions, given that the report is not consistent.
HungarianAz IKT megoldásokat figyelembe kell venni az új európai közlekedéspolitika tervezésekor.
ICT solutions must be included when planning the new European transport policy.
Hungarian- Hari felidézte a megoldásokat, amelyeket nemrég próbált ki a virtuális térben.
Hari recalled the solutions he had just tried in the fitness-landscape.
HungarianAz EU vezetői új megoldásokat keresnek, de kevesen tudnak ilyenekkel szolgálni.
The EU leaders are calling for new solutions, but few have any to offer.
HungarianItt pontosan arról van szó, hogy EU-szinten közösen előremutató megoldásokat találjunk.
The idea here is precisely to find common forward-looking solutions at an EU level.
HungarianEgész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak az új, környezetbarát megoldásokat.
They simply cannot afford modern, environmentally-friendly technology.
HungarianA jelentés egyebekben nem vizsgálja mélyrehatóan az okokat, nem keresi a megoldásokat.
As for the rest, it does not examine the causes in depth, or seek solutions.
HungarianIlyen helyzetben elengedhetetlen, hogy új megoldásokat is fontolóra vegyünk.
Faced with this situation, it is essential that we consider new solutions.
HungarianMegoldásokat várnak, az érdekli őket, hogy biztonságban van-e még a pénzük.
They are interested in solutions and in whether their money is still safe.
HungarianIly módon megoldásokat keresnek a munkaerőpiacra való visszailleszkedésük érdekében.
In this way, solutions are being sought for their reintegration into the labour market.
HungarianEgyszóval a jelenhez, de különösen a jövőhöz igazított megoldásokat kell találnunk.
Briefly, we have to find solutions adapted to the present, but especially to the future.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldásokat

Kijk eens naar het Nederlands-Engels woordenboek door bab.la.