"megoldása" vertalen - Engels

HU

"megoldása" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldása" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megoldása" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEzért kell Törökországnak kellő eltökéltséget tanúsítania a vita megoldása iránt.
This is why Turkey must demonstrate proper determination to resolve the dispute.
HungarianHa ez megtörténik, az alapvető lépést fog jelenteni a szegénység megoldása terén.
In recognising this work, we will take a fundamental step towards solving poverty.
HungarianEzért fontos, hogy összetett megközelítést javasoljunk ezek megoldása érdekében.
That is why it is necessary to propose a complex approach to their solution.
HungarianEzért környezetbarát lépésekre szólítok fel a probléma megoldása érdekében .
I therefore appeal for environmentally conscious action to resolve this problem.
HungarianÉs Perry megoldása az volt, hogy megkérje Texas lakóit, hogy esőért imádkozzanak.
And Perry's policy solution was to ask the people of Texas to pray for rain.
HungarianMit tesz a Tanács és a Bizottság e szerencsétlen helyzet megoldása érdekében?
What are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?
HungarianMilyen kezdeményezéssel állt elő a Bizottság a görögországi válság megoldása érdekében?
What initiative did the Commission come up with to address the crisis in Greece?
HungarianA közös térben fennálló konfliktusok megoldása terén együtt kell működnünk.
We need to cooperate with regard to conflict settlement in our common space.
HungarianMilyen stratégiát kövessünk e válság megoldása érdekében?
(FR) Madam President, what should be our strategy to overcome this crisis?
HungarianEz energiaprobléma megoldása az egész integrációs folyamat kritikus mozzanata.
Solving the energy problem will be a critical moment in the entire integration process.
HungarianVéleményem szerint sürgősen intézkedni kell a jelenlegi helyzet megoldása érdekében.
In my view, urgent action must be taken to resolve the situation we are in.
HungarianMinden bonyolult problémának van egy egyszerű megoldása, és az mindig rossz megoldás.
As the man said, for every complex problem there's a simple solution, and it's wrong.
HungarianA valutáris feszültségek megoldása nélkül nem lesz sikeres a növekedés helyreállítása.
There will be no success in rebalancing growth without addressing currency tensions.
HungarianGyakran előfordul, hogy pénzhiány miatt lehetetlen egy probléma megoldása.
It is often the case that a problem is impossible to address due to a lack of money.
HungarianA probléma megoldása érdekében újra meg kellett határozni a mezőgazdasági politikát.
In order to resolve this problem, agriculture policy had to be redefined.
HungarianElőször is, hogy fontos, hogy a világ összefogjon a válság megoldása érdekében.
First of all, that it is important that the world comes together to deal with this crisis.
HungarianEllenkező esetben a konfliktusok megoldása helyett csak tovább súlyosbítjuk őket.
Otherwise, we will only deepen the conflicts rather than resolve them.
HungarianEhhez kapcsolódik a még nyitott kétoldalú kérdések megoldása is, mint ...
This includes solving all outstanding bilateral issues, such as the case with the...
HungarianCA: Ez egy atomerőmű, amelyiknek meg van a saját hulladék kezelési megoldása.
CA: It's a nuclear power plant that is its own waste disposal solution.
HungarianElfogadhatatlan, hogy országok katonai erőt alkalmazzanak konfliktusaik megoldása érdekében.
It is unacceptable for countries to use military means to solve their conflicts.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldása

Meer in het Engels-Nederlands woordenboek.