"megoldás születik" vertalen - Engels

HU

"megoldás születik" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldás születik" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "megoldás születik" in Engels

megoldás zelfstandig naamwoord
születik werkwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "megoldás születik" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianMi is örülni fogunk, ha egy számunkra igazságos megoldás születik.
We will also be happy to have a solution that is fair to us.
HungarianHa ezekre a kérdésekre nem születik megoldás, a paktum ostobasággá válik, ahogy azt valaki már megfogalmazta.
If these issues are not resolved, the pact becomes stupid, as someone said.
HungarianNagyon remélem, hogy az ügyben diplomáciai megoldás születik.
I very much hope that a diplomatic solution can be found here.
HungarianAhogy önök is tudják, még tárgyalunk erről a kérdésről a többi WTO-taggal, és reméljük, hamarosan megoldás születik.
As you know, we are still discussing this issue with other WTO members and hope to come to a solution soon.
HungarianHiszem, hogy a téma fontosságára való tekintettel a vitatott kérdésekben gyorsan - sőt talán könnyen - megoldás születik.
I believe the disputed points will be resolved swiftly and perhaps even easily, given the importance of this topic.
HungarianA Bizottság jelezte, hogy készen áll az újabb kapcsolatfelvételre, amennyiben mindkét fél számára elfogadható megoldás születik.
The Commission has indicated its readiness to continue contacts in order to find a mutually acceptable solution.
HungarianEzek a tárgyalások jelenleg is folynak és előreláthatólag 2009. július 1-ig egy - mindkét fél számára kielégítő - megoldás születik.
The negotiations are ongoing, and we are looking for a mutually satisfactory solution to be in place by 1 July 2009.
HungarianEgy ideig legalábbis, amíg általánosabb megoldás nem születik, és el nem tűnnek az irányelv legszembetűnőbb hibái.
For a while, until there is a more general revision which could call everything into question, the most glaring aberrations in this directive will disappear.
HungarianBármilyen jogi megoldás születik is, meg kell felelnie a jó igazgatás elveinek, és lehetőséget kell biztosítania az elszámoltathatóságra.
Whatever legal solution is finally decided upon, it must fulfil the principles of good administration and the prospect of accountability.
HungarianAz EU-nak növelnie kell a Madagaszkárnak juttatott humanitárius segélyt, és folytatnia kell a célzott szankciókat mindaddig, amíg megoldás nem születik a politikai válságra.
The EU should increase humanitarian aid for Madagascar, and targeted sanctions should be continued until a solution to the political crisis has been found.
HungarianAmi bennünket illet, csak biztosítani tudjuk, hogy helyreállnak a kapcsolatok Zimbabwével, de kizárólag akkor, amikor garantált a jogállamiság és megfelelő megoldás születik.
For our part, we can only ensure that relations with Zimbabwe are restored, but only when the rule of law is guaranteed and when a satisfactory solution has emerged.
HungarianElfogadható megoldás aligha születik, hacsak az EU és a Balti-tengermelléki tagállamok nem dolgoznak ki cselekvési programot, és nem nyernek teljes hozzáférést a projekthez.
An acceptable solution cannot really be found unless the EU and its Member States around the Baltic Sea formulate a line of action and are also given full access to the project.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldás születik

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.