"megoldására szolgáló" vertalen - Engels

HU

"megoldására szolgáló" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldására szolgáló" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "megoldására szolgáló" in Engels

szolgáló zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "megoldására szolgáló" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianMa minden eddiginél nagyobb szükségünk van ezeknek a problémáknak a megoldására szolgáló határozott eszközökre.
Today more than ever, we need strong tools with which to solve these problems.
HungarianElvárjuk, hogy minden örményországi fél kötelezze el magát a politikai párbeszéd mint a nézetkülönbségek megoldására szolgáló eszköz mellett.
We expect all parties in Armenia to commit to political dialogue as the means of overcoming their differences.
Hungarianmivel létre kell hozni egy, különösen a vizsgálati eredmények értékelése során felmerülő nehézségek megoldására szolgáló eljárást;
Whereas it is useful to establish a procedure for solving, in particular, difficulties that may arise in the assessment of the results of tests;
HungarianAzt javasolja továbbá, hogy az euróövezet számára hozzunk létre a túlzott eladósodás megelőzésére és megoldására szolgáló, szilárd és megbízható mechanizmust.
Moreover, it is also proposed to establish a robust and credible excessive debt prevention and resolution mechanism for the euro area.
HungarianHogy mindenki számára egyszer s mindenkorra világossá tegyük, a Bizottság valamikor úgy nyilatkozott, hogy az összes kérdés megoldására szolgáló javaslatot fog beterjeszteni.
To create clarity once and for all, the Commission has asserted that it will bring forward a proposal to solve all these issues.
HungarianFontos, hogy mindkét partner betartsa az ilyen megállításokkal kapcsolatos viták megoldására szolgáló, megegyezés szerinti feltételeket, amelyeket az új jegyzőkönyvben kell lefektetni.
It is important that both parties respect the agreed terms for the resolution of disputes in connection with such arrests, which must be preserved in the new Protocol.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldására szolgáló

In het Engels-Nederlands woordenboek zul je meer vertalingen vinden.