"megoldására" vertalen - Engels

HU

"megoldására" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "megoldására" in de context.

Voorbeeldzinnen voor "megoldására" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianA hajóbontás problémájának globális megoldására még mindig sürgősen szükség van.
A global solution to the problem of ship dismantling is still urgently needed.
HungarianBarroso elnök úr a korábbi csúcstalálkozókon a probléma megoldására szólított fel.
President Barroso called at the previous summits for a resolution of this matter.
HungarianAz EU és a tagállamok összehangolt erőfeszítést tettek a probléma megoldására.
The EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.
HungarianA régióval kapcsolatban kötelezettséget vállalt a strukturális problémák megoldására.
With the region, it has committed itself to resolving those structural problems.
HungarianA KAP közeledő reformja valódi lehetőséget teremt számunkra e problémák megoldására.
The imminent reform of the CAP gives us a real opportunity to address these issues.
HungarianHálás lennék, ha minden Önöktől telhetőt megtennének e helyzet megoldására.
I should be grateful if you would do everything in your power to put matters right.
HungarianVégezetül továbbra is a gazdasági válság megoldására kell összpontosítanunk.
Finally, we must continue to keep the focus on tackling the economic crisis.
HungarianElő kell mozdítanunk a nehéz családi helyzetek megoldására irányuló uniós politikákat.
We need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.
HungarianAz amerikai vállalkozás ismételten megmutatta, hogy minden probléma megoldására képes.
American enterprise has shown, repeatedly, that it can solve every problem.'
HungarianEzek nem állnak a probléma megoldására történő erőfeszítések központjában.
They're not central to the human effort to face this problem, or problems in general.
HungarianEz a csomag elsődlegesen a válság megelőzésére, mérséklésére és megoldására összpontosít.
Primarily, this package focuses on crisis prevention, mitigation and solution.
HungarianMindazonáltal reménykedjünk, hogy ösztönzőleg hat majd az említett probléma megoldására.
Let us hope, however, that it will act as a stimulus for solving this issue.
HungarianHatározottan támogatom a nemzetközi együttműködés gondolatát a közös problémák megoldására.
I firmly support the idea of international cooperation to resolve common problems.
HungarianRemélem, hogy a következő néhány hónap során sor kerül a problémák békés megoldására.
I hope that in the next few months, matters will be resolved peacefully.
HungarianAz állami beavatkozás valójában képes a hozzáférés problémájának megoldására.
Public intervention is indeed able to resolve this problem of access.
HungarianCselekvési tervet azonban még nem alkottak a probléma megoldására.
However, they have not yet drawn up their action plans for tackling the problem.
HungarianDe akkor azt hittem, hogy csak felkészül a saját problémája megoldására.
But at the time I thought he was exercising his mind, preparing to solve his own problem.
Hungarian- Feltételezem, a Főtanácsban is a matematikai logikát alkalmazná a problémáink megoldására.
I suppose then, you'll be applying mathematical logic to our problems on the Council?
HungarianMinden kétséget kizáróan szükségesnek tartom a Közösség beavatkozását e helyzetek megoldására.
I consider Community intervention to resolve these situations absolutely necessary.
HungarianNincs kétség afelől, hogy együttműködés révén képesek lesznek problémáik többségének megoldására.
No doubt they would be able to solve most of their problems by working together.

Andere woorden

Hungarian
  • megoldására

Kijk eens naar het Engels-Nederlands woordenboek door bab.la.