"megfigyelhető" vertalen - Engels

HU

"megfigyelhető" in het Engels

HU megfigyelhető
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Megfigyelhető azonban az ilyen konstruktív párbeszéd hiánya is, például amikor emlékeztetjük magunkat a vallásháborúkra vagy bizonyos hitet vallók gettósítására a középkorban.
However, a lack of such constructive dialogue is also noticeable, for example when we remind ourselves of the religious wars or the ghettoisation of certain believers in the Middle Ages.
megfigyelhető
Körülbelül 100 milliárd galaxis van a megfigyelhető univerzumban.
There are approximately a hundred billion galaxies in the observable universe.
Ellátunk egészen a megfigyelhető univerzum határáig, egészen az idő kezdetéig, majdnem az Ősrobbanás pillanatáig.
We can see all the way out to the edge of the observable universe, all the way back in time, almost to the moment of the Big Bang itself.

Voorbeeldzinnen voor "megfigyelhető" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianA charta az Európai Unióban megfigyelhető ellentmondásos tendenciát erősíti.
This charter is contributing to a paradoxical development in the European Union.
HungarianHa látja az agyában megfigyelhető mintázatokat, megtanulhatja kontrollálni is őket.
If he can see this pattern in his own brain, he can learn how to control it.
HungarianAz emelkedő olajárak inflációt okoznak, ez a hatás már most megfigyelhető.
Increased oil prices create inflation and that impact can be noticed already.
HungarianEz a Németországban megfigyelhető eloszlás -- nagyon különböző, a baloldalra tolódott.
This is distribution as seen in Germany -- very different, it's shifted to the left.
HungarianTovábbá megfigyelhető egy új tendencia, hogy a célpont immár a klasszikus ellátási lánc.
Furthermore, there is a trend towards targeting the classical supply chain.
HungarianA legnagyobb javulás a közös agrárpolitika területén volt megfigyelhető.
The greatest improvements were observed in relation to the common agricultural policy.
HungarianA fiatalok körében megfigyelhető munkanélküliség mértéke valóban elfogadhatatlan.
The unemployment rate among young people is, in fact, unacceptable.
HungarianSajnos a most tárgyalt két intézkedés esetében mindkét hiányosság tökéletesen megfigyelhető.
Both are, unfortunately, fully on display here in the two measures being discussed.
HungarianAzt tapasztaltuk, hogy a szórakozás közben megfigyelhető érzelmi görbe erős kilengéseket mutat.
And what you find is when you do something fun, it has a square wave walk set.
HungarianEz a tendencia egyébként a tagjelölt országokban, például Törökországban is megfigyelhető.
A trend that can also be observed in candidate countries like Turkey.
HungarianAz energiabiztonság terén megfigyelhető tendenciákat is alapvető fontosságúnak tartja.
Trends in energy security are also seen as crucially important.
HungarianEz a mentalitás minden országban megfigyelhető, de különösen a hátrányos helyzetű régiókban.
These mentalities can be seen in all countries, but in particular in disadvantaged regions.
HungarianBizonyos tekintetben a bürokratizmus felé vezető tendencia is megfigyelhető.
There is a trend towards bureaucratism in certain senses.
HungarianA Miniszterek Tanácsa megosztott volt, és a határozott irányultság teljes hiánya volt megfigyelhető.
The Council of Ministers was divided, with a complete lack of direction.
HungarianUgyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy néhány biztató jel is megfigyelhető.
At the same time, we should note a few encouraging signals.
HungarianMegfigyelhető egy bizonyos szabályszerűség abban, hogy kiket ítélnek el.
There is a certain pattern in who gets charged with crimes.
HungarianJelen esetben ennek az árszintnek a hatása jól megfigyelhető.
Such price level impact can clearly be observed in the present case.
HungarianÉs igen, valóban megfigyelhető Európában egy olyan tendencia, hogy az eljárást az eredmények elé helyezik.
And yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.
HungarianMint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
HungarianEz az elszigeteltség a ma beszélt nyelvekben is megfigyelhető.
That isolation is reflected in languages spoken today.