"megfeszül" vertalen - Engels

HU

"megfeszül" in het Engels

HU megfeszül
volume_up
{werkwoord}

Ralph azon kapta magát, hogy két kézzel, görcsösen markolássza a sziklát, teste megfeszül, nyakizmai megmerevedtek, a szája nyitva.
Ralph found that he had rock painfully gripped in both hands, found his body arched, the muscles of his neck stiff, his mouth strained open.
megfeszül (ook: túloz, kiterjed, kinyújt, kitágít)
megfeszül (ook: megfeszít, szorosra húz)
Will odaugrott hozzá, és megragadta a vállánál; érezte, hogy a lány megfeszül, reszket az indulattól.
Will jumped up and seized her shoulders, and felt her tense and trembling.
A könnyeivel küszködik, teste megfeszül.
She's fighting back tears and her body is tense.
Klia érezte, Braun teste ugyanúgy megfeszül, mint pár másodperccel korábban az övé.
I think I'd never be able to— And here she felt him tensing, in the same way she had.
Láttam, amint apró mutatóujja megfeszül a ravaszon, s elfehéredik az ujjhegye.
I saw her small finger tighten on the trigger and grow white at the tip.
Miss Birdie ugyan nem szól semmit, de az ajka megfeszül.
Her lips tighten, but she says nothing.
Ugyanakkor éreztem, hogy a kötél megfeszül a derekamon.
At the same time I felt the rope tighten around my waist.

Voorbeeldzinnen voor "megfeszül" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianMegváltozott, kivéve, hogy még mindig nem tud asztalt foglalni, ha megfeszül is.
He's a changed man, except for he still can't a reservation to save his life.
HungarianKlia érezte, Braun teste ugyanúgy megfeszül, mint pár másodperccel korábban az övé.
I think I'd never be able to— And here she felt him tensing, in the same way she had.
HungarianAilill érezte, hogy az Erő vonala megfeszül, szelíden, de határozottan irányítja akaratát.
Ailill felt the line of Power grow taut, exerting a firm but gentle tug against his will.
HungarianHa megfeszül, se tudta volna most kimondani kedvelt Ó, csakugyan?-ját.
For the life of him he could not bring out the familiar Oh, yes?
HungarianSandy ismét megfeszült az ajtóban, keze megmarkolta a laza kötelet, készen rá, hogy mindjárt megfeszül.
Sandy braced in the doorway again, hands fisted on the slack rope, ready for it to go taut.
HungarianA haldokló Morok utolsó erejével megfeszítette fegyverét, s látta, hogy Rhuland is megfeszül.
Dying, Moroch threw the last of his strength against his own weapon, seeing Rhulad bow around its embedded point.
HungarianDrummond arca megfeszül és jól láthatóan rándul egyet.
Drummond's face tightens and there's a noticeable flinch.
HungarianPaul érezte, hogy arca forrósodik, bőre megfeszül.
Paul could feel his face baking, the skin tightening.
HungarianCale érezte, hogy a társa minden izma megfeszül.
Cale could feel the tension in the assassin's body.
HungarianAbban a pillanatban már láttam, hogy a laza kötél teljes hosszában kiemelkedik a vízből, és megfeszül, akár az íjhúr.
In that same instant I saw the whole length of the slack hawser rise out of the water and whip tight like a bowstring.
HungarianNem láthatta, hogy Chris hüvelyk- és mutató-ujja között megfeszül a bőr, és lecsap a gégéjére szétroncsolva a hangszálait.
He never saw the web of skin between Chris's thumb and first finger streak toward him, striking his larynx, crushing his vocal cords.
HungarianÉrezte, ahogy Menion ugrásra készen, félelmesen megfeszül, ám Leah hercege végül befogott szájjal tűrte a ledorongolást.
He could sense Menion tensing expectantly, fearfully, at his side, but the Prince of Leah kept silent in the face of this stinging reprimand.
HungarianShea, aki már térdig állt a mocsár iszapjában, érezve, hogy a Menion felőli kötélszakasz megfeszül, próbálta összeszedni magát, hogy segíthessen.
Shea, now up to his knees in the swamp mud, felt the rope go taut on Menion's end and tried to brace himself to aid.
HungarianRalph azon kapta magát, hogy két kézzel, görcsösen markolássza a sziklát, teste megfeszül, nyakizmai megmerevedtek, a szája nyitva.
Ralph found that he had rock painfully gripped in both hands, found his body arched, the muscles of his neck stiff, his mouth strained open.
HungarianMinden izma megfeszül.
HungarianCarrie talán nem is volt tudatában, hogy gerince megfeszül, míg végre kihúzta magát az ablakon beeső tavaszi napsütés fénykévéiben.
Hardly conscious of it, Carrie felt her back straighten until she stood straight in the patch of early spring sunshine that fell through the window.
HungarianHa valaki figyelte volna a fülke üvegablakán át, láthatta volna, hogy az angol arca egyszerre megfeszül, és komor pillantást vet a telefonkagylóra.
Anyone looking through the glass panel of the booth's door would have seen the Englishman inside stiffen and frown at the mouthpiece.
HungarianLyra látta, ahogy a teste megfeszül, ahogy az állkapcsát összeszorítja, aztán mintha valami tekintély áramlott volna a fiúba, nyugtatta, ellazította, megvilágosította.
Lyra could see the intensity in his body, saw his jaw working, and then saw an authority descend over it, calming and relaxing and clarifying.