"megemlít" vertalen - Engels

HU

"megemlít" in het Engels

HU megemlít
volume_up
{werkwoord}

megemlít (ook: említ)
És ebben a lélektani pillanatban az illető esetleg megemlít egy szép kis pénzösszeget.
And probably at that point a nice little sum would have been mentioned.
Ezzel összefüggésben örömteli, hogy a jelentés megemlít olyan területeket, ahol ezeknek az országoknak még sokat kell tenniük.
In this context it is pleasing that the report mentions areas in which these countries still have much to do.
Az európai energiaprogramról szóló rendelet megemlít egy különösen fontos szempontot, a projektek földrajzi egyensúlyát.
One particularly important aspect mentioned in the European Energy Programme Regulation is the geographical balance of the projects.

Voorbeeldzinnen voor "megemlít" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianÉs ebben a lélektani pillanatban az illető esetleg megemlít egy szép kis pénzösszeget.
And probably at that point a nice little sum would have been mentioned.
HungarianEzzel összefüggésben örömteli, hogy a jelentés megemlít olyan területeket, ahol ezeknek az országoknak még sokat kell tenniük.
In this context it is pleasing that the report mentions areas in which these countries still have much to do.
HungarianAz európai energiaprogramról szóló rendelet megemlít egy különösen fontos szempontot, a projektek földrajzi egyensúlyát.
One particularly important aspect mentioned in the European Energy Programme Regulation is the geographical balance of the projects.
HungarianSzármazásom folytán szeretnék azonban szóvá tenni egy sajátos incidenst, amely Cipruson történt, és amelyet a jelentés is megemlít.
However, I should like, due to my origins, to comment on a specific incident which happened in Cyprus and which is referred to in the report.
HungarianBüszkén megemlít például 246 operatív programot a kutatás és a fejlesztés terén, de nem teszi a fel a kérdést, hogy mire valók.
For example, he mentions 246 operational programmes in research and development and is proud of these, but without questioning what they are about.
HungarianA megoldások széles skáláját bemutató számos javaslat, legalábbis amelyeket a jelentés megemlít, a svédországi gyakorlaton alapul, és ott jól működik.
A number of proposals in the wide range of solutions, to say the least, that the report mentions are practised and have worked well in Sweden.
HungarianJelentése megemlít a területen, és sajnálatos módon sok más szakterületen is a nők alulreprezentáltságában közreműködő egyéb tényezőket is.
Her report notes other factors that contribute to the under-representation of women in this field and regrettably in many other professional fields as well.
HungarianHölgyeim és uraim, a jelentés az igazságszolgáltatás és a belügyek területén is megemlít néhány kétoldalú kérdést, a vízumok kérdését is beleértve.
Ladies and gentlemen, the report also refers to certain bilateral matters in the sphere of justice and internal affairs, including the problem of visas.
HungarianAz előadó egy érdekes tényt is megemlít az EU-ra vonatkozó, legutóbbi népszavazásokkal kapcsolatosan: a nők gyakrabban szavaztak az EU ellen, mint a férfiak.
The rapporteur also mentions an interesting fact in regard to the most recent EU referendums: that women voted against the EU more often than men.
HungarianAnnak ellenére, hogy a jelentés számos országot megemlít, a parlamenti képviselők többsége leszavazott két javasolt módosítást, mely az alábbiakat vetette fel:
Despite reference being made to various countries within the report, a majority in Parliament rejected two proposed amendments which considered that:
HungarianA másik állandó probléma, amit Anna Rosbach megemlít, és amelyre megoldást próbál találni, az a nagy mennyiségű régi, eldobott vagy elveszített halászháló problémája.
The second persistent problem which Anna Rosbach mentions, and for which she seeks a solution, is the quantity of old, discarded and lost fishing nets.