"működőképes" vertalen - Engels

HU

"működőképes" in het Engels

HU működőképes
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Voorbeeldzinnen voor "működőképes" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianAz energiacsomag rendkívül fontos az átláthatóság és a működőképes piac számára.
The energy package is hugely important for transparency and a functioning market.
HungarianEgy perccel később már biztosan tudta, Voltaire működőképes és ép maradt.
Within a minute he knew that Voltaire was still intact, functional, integrated.
HungarianEz nemzetközi szinten nem úgy tűnik, hogy egyáltalán működőképes lehetne.
Doing this at international level then does not look as if it will work at all.
HungarianE célból igen kívánatos egy teljesen működőképes parlamenti testület megléte.
A fully functional parliamentary body is highly desirable for this purpose.
HungarianMűködőképes kompromisszumot alakított ki meglehetősen nehéz körülmények között.
He has achieved a workable compromise under really difficult conditions.
HungarianEz lehetővé teszi, hogy az ellenőrző csoport 2009 elején már működőképes legyen.
This will, in particular, allow the monitoring board to become operational early in 2009.
HungarianRendkívül nagy csalódás volt azt tapasztalni, hogy a SIS II. még nem működőképes.
It has been extremely disappointing to face the fact that SIS II is not yet operational.
HungarianCsak... reménykedhetünk, hogy ha kivágjuk innen, - még működőképes lesz.
We just... we got to hope, if we can cut it loose, - they're still functional.
HungarianMűködőképes kormányzásra van szükség, amely biztosítani tudja a közszolgáltatásokat.
The administration must start functioning again so that public services can be provided.
HungarianEz a dátum azt is biztosítja, hogy a SIS II. 2010 közepére teljesen működőképes lesz.
This date will also ensure that SIS II is fully operational by mid-2010.
HungarianA család állítása szerint ez a legutolsó működőképes robot az egész Galaxisban.
The family claims she is the last functioning robot in the Galaxy!
HungarianBrazzleton, maga szerint mikorra lesz működőképes a hajó?
Excuse me, Dr. Brazzleton, when do you think the ship will be operational?
HungarianKözben kiderült, hogy a rendszer semmiképpen sem lesz működőképes.
In the meantime, it transpired that the system would be unable to operate at all.
HungarianÚj megállapodásra kell jutnunk a tekintetben, hogy ez valóban működőképes legyen.
A new agreement needs to be reached concerning how this can work in a genuinely acceptable way.
HungarianDe valójában nem telt bele sok idő, és újra működőképes lett több berendezés.
But actually, it didnt take long to get some machines going again.
HungarianA megbeszélések eredménye bizonyítja, hogy a szociális párbeszéd európai szinten is működőképes.
The result of the talks proves that social dialogue can work at European level.
HungarianDe sajnos süket fülekre talált, még akkor is, amikor elmondtuk, hogy nem működőképes.
But unfortunately what we said was not listened to, even when we said it would be unworkable.
HungarianLőirányítás teljesen működőképes, minden rakétát befogtunk, találati esély magas.
Fire control reports fully operational, good track on all inbounds, intercept confidence is high.
HungarianA hatékonysághoz az kell, hogy működőképes eszközeink legyenek a terrorizmus elleni küzdelemben.
In order to be effective, we must have workable instruments for fighting terrorism.
HungarianÚj módszerek talál az élő szervezetek létrehozására, mert néhány a hibák közül működőképes.
It's accumulating new ways of making living organisms because some of those errors work.