"méltó" vertalen - Engels

HU

"méltó" in het Engels

EN
HU

méltó {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Ez nem méltó a Lisszaboni Szerződéshez, és nem méltó Európához.
It is not worthy of the Treaty of Lisbon, it is not worthy of Europe.
Méltó mindez Európához, az európai értékekhez, elvekhez és eszmékhez?
Is all of this worthy of Europe, of European values, principles and ideals?
- Ez az imádság méltó volna, hogy helyet kapjon az eretnek Marcus breviáriumában.
That is a prayer worthy of the breviary of Marcus, the heretic.

Voorbeeldzinnen voor "méltó" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianNagyon bőkezű ember volt, és egyébként is melegszívű, szeretetre méltó egyéniség.
He was a very generous man, and altogether a warm-hearted and to lovable person.
HungarianBerántottam a függönyt, utolsó benyomásom tökéletesen méltó volt az eddigiekhez.
I closed the curtain, feeling that my last impression was in keeping with the rest.
HungarianUgyanezen terem faburkolatán vagy falán méltó módon elhelyezhették volna őket.
They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
HungarianMilyen figyelemre méltó, gondolta, hogy a kormány ilyen hatékonyan cselekszik.
How remark- able, he thought, to see the government acting in an efficient manner.
HungarianAmi ezután következett figyelemre méltó, és ez az, ahol az agyaghengerünk színre lép.
What happened next was remarkable, and it's where our cylinder enters the story.
HungarianFigyelemre méltó az, hogy fivérei, ugyanabban a családban, teljesen rendben voltak.
What's remarkable is that her brothers, in the same family, were totally fine.
HungarianBámulatra méltó módon képes volt szinte bármire rávenni a körülötte lévő embereket.
His capacity to seduce people into almost anything could not be overestimated.
HungarianA 2009. júniusi parlamenti választásokat követő politikai válság sajnálatra méltó.
The political crisis following the June 2009 parliamentary elections is deplorable.
HungarianDe mit tehet a magamfajta asszony, mi méltó volna ily nagy úrhoz, mint te vagy?
But what may the like of me do that may be acceptable to a man such as you?
HungarianHadd mosdassalak meg, hadd öltöztesselek földi istenhez méltó ékes ruhába!"
Let me comfort you and wash you and clothe you in a finery fit for God on Earth.'
HungarianVéleményem szerint az élelmiszeripari termékek címkézése elismerésre méltó dolog.
I think the labelling of food produce is something that is to be commended.
HungarianVéleményem szerint ez elismerésre méltó, és szeretnék neki köszönetet mondani érte.
I think that this should be recognised, and so I would like to offer her my thanks.
HungarianTitkolózás övezte, de nem volt hajszolt, csupán a kínzó szükség méltó jutalma.
The experience would remain secretive but relaxed: a final reward in harrowing times.
HungarianHátrasimított hajával, fekete ruhájában határozottan tiszteletre méltó jelenség.
Very respectable looking, with her hair dragged back from her face and her black dress.
HungarianRemélem, hogy a Parlament a holnapi szavazáson is méltó marad ehhez a hírnevéhez.
I hope that Parliament lives up to this reputation during tomorrow's vote.
HungarianKiviszünk ebből a börtönből mondta Quinn a kreatúráéhoz méltó hidegséggel.
We're going to get you out of your little prison, said Quinn with equal coldness.
HungarianA jelenlegi koalíció stabilitása a nehézségek ellenére is figyelemre méltó.
The stability of the current coalition is remarkable despite the difficulties.
HungarianAz ötlet dicséretre méltó volt, ám a reagálás ismét nem a várt szerint alakult.
It had been a good idea, but once again the reaction was not as expected.
HungarianErőt vettem magamon, és figyelemre méltó erőfeszítéssel visszahúztam őket magam mellé.
With considerable effort I put them back at my sides and got a grip on myself.
HungarianBár bizonnyal nem méltó katonához, hogy szüntelenül a békéről álmodozzon.
Although perhaps it is unworthy of a soldier to dream early and late of peace.