"méltányosság" vertalen - Engels

HU

"méltányosság" in het Engels

HU méltányosság
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

méltányosság (ook: jogosság)
volume_up
equity {znw.}
Belekerült a méltányosság és a szolidaritás elve is.
The principles of equity and solidarity are built into it.
Ezek az egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való jog, a méltányosság és a szolidaritás elve.
These are the principles of universality, the right to good quality care, equity and solidarity.
A részrehajlás elkerülése végett a méltányosság elvét is az alapkövetelmények közé kellene sorolni.
In order to avoid bias, we should also include the principle of equity as a minimum requirement.
Az első a gyártóink és az iparunk irányában tanúsított méltányosság.
The first is fairness for our producers and for our industry.
Az erkölcs, az elrettentő hatás és a méltányosság kulcsszavak a halálbüntetésről szóló vitában.
Morality, deterrence and fairness are key in the debate on the death penalty.
Ez megfelel az emberek azon mélyről jövő törekvésének, hogy gazdaságunkban a méltányosság legyen jellemző.
It corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
Az adósság elengedése egész egyszerűen méltányosság kérdése.
Cancelling the debt is simply a matter of justice.
Ez azt a merész megállapítást tette, hogy "a társadalmi méltányosság élet-halál kérdése” és ez valami olyan, amit nyíltan meg kell vitatnunk az Unióban.
It boldly stated that 'social justice is a matter of life and death' and this is something which we must discuss openly in the Union.
Helyzetük megfelelő szabályozását nemcsak a méltányosság követeli meg, hanem ezzel megakadályozhatjuk, hogy a jövőben is fennmaradjon az idősebb nők között a szegények magas aránya.
Correct regulation of their situation is not only a present matter of justice, but it could prevent the maintenance of the high poverty rate among older women in the future.
méltányosság (ook: ésszerűség, indokoltság)
méltányosság (ook: illetékesség, jogosság, jobb oldal, igazság)
volume_up
right {znw.}
Ezek az egyetemesség, a jó minőségű ellátáshoz való jog, a méltányosság és a szolidaritás elve.
These are the principles of universality, the right to good quality care, equity and solidarity.

Voorbeeldzinnen voor "méltányosság" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEnnél fogva az állásfoglalásra irányuló indítvány ellen szavaztam, mert nem tükrözi a méltányosság elvét.
I have therefore voted against the motion for a resolution because it does not reflect this principle.
HungarianA méltányosság érdekében ki kell mondani, hogy ebben nincs egyedül.
Hungarian- Ezt parancsolja a méltányosság.
HungarianVégiggondolhatjuk az összes szakmai és intellektuális érvet, de a méltányosság alapján úgy vélem, hogy ez a legerősebb érv.
You can boil down all the technical arguments and the intellectual arguments and everything else, but on the basis of fair play I think that argument wins out.
HungarianEz pedig nem olyasmi, amit Flick egykönnyen megbocsát; az ilyen emlékek sokáig megmaradnak, nem lehet őket csak úgy, holmi méltányosság kedvéért félresöpörni.
It was not something he could forget easily; such memories lingered on and could not be put aside simply for the sake of being fair-minded about Gnomes.