"más alkalommal" vertalen - Engels

HU

"más alkalommal" in het Engels

HU más alkalommal
volume_up
{bijwoord}

más alkalommal (ook: máskor)
Felszólalási idejüket más alkalommal kell felhasználniuk.
They will have to save it for another time.
Akkor talán majd egy más alkalommal beszélgetünk.
Perhaps that is a conversation for another time.
Gondolkozz azon, amit mondtam, és egy más alkalommal majd megbeszéljük ennek következményeit.
Think about what I have told you and we will speak further of the implications another time.

Vergelijkbare vertalingen voor "más alkalommal" in Engels

más bijvoeglijk naamwoord
English
más
English

Voorbeeldzinnen voor "más alkalommal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianBernben és Bécsben nem úgy tűnt, de ez alkalommal talán más a helyzet?
It hadn't seemed so for Bern and Vienna, but was this a different matter?
HungarianMinden alkalommal más ruha volt rajta, mintha még mindig a színpadon volna.
His attire is different from one manifestation to the next.
HungarianMás alkalommal okvetlenül szólt volna, hogy álljanak meg, menjenek gyalog egy darabig az út szélén.
At any other time he would have asked them to stop so that they could walk for a while along the road.
HungarianAhogy azt számos más alkalommal is állítottam, a munkajog rugalmatlan modelljei bizonyítottan megbuktak.
As I have already argued on several other occasions, inflexible models of labour law are proven to have failed.
HungarianMás szóval, az első alkalommal hazudtam. mondtam.
In other words I was lying the first time, I said.
HungarianPeking korábban számos más alkalommal felszólította a szövetségi kormányt, hogy tagadja meg a Láma belépési engedélyét.
On several other occasions in the past, Beijing has called on the Federal Government to refuse him entry.
HungarianÖn látta más alkalommal is az elhunytat ezt megelőzően?
HungarianEz alkalommal egész más volt Edward reakciója.
This time Edward's reaction was very different.
HungarianAz első alkalommal senki más nem figyelt erre.
Nobody paid attention to him the first time.
HungarianEgy más alkalommal kerül napirendre a téma?
Are you going to raise it on another occasion?
Hungarian- Minden alkalommal más ló nyeri a versenyt.
HungarianA medence forró árjába buborékokat pumpáltak a fúvókák, nagyon hívogató volt, illetve lett volna minden más alkalommal.
And the Rood of hot water in the pool, with the jets pumping it full of bubbles, it was all very inviting; or might have been at some other time.
HungarianA tálcán sorakozó ételek más alkalommal étvágygerjesztőek lettek volna, de Khamnak most még kedvence, a rántott svábbogár sem ízlett.
Any other time the selection of treats would have been appetizing, but just now even his old favorite, fried cockroaches, made his stomach turn.
HungarianSzámos más alkalommal fogalmaztunk meg állásfoglalásokat, néha egészen hosszúakat is, és nem minden esetben volt égetően sürgős ezt megtennünk.
We have drafted resolutions, some of them lengthy, on many other occasions and in some cases we could not have claimed quite the same urgency.
HungarianA hosszú éveken át kiképzett Tyurkin egy más alkalommal minden bizonnyal kényelmesen hátradőlt volna a székén, úgy hallgatta volna közömbös udvariassággal beszélgetőpartnerét.
On another day Nikolai Turkin would have leaned back on all those years of training and remained polite but noncommittal.
HungarianValójában kívánságlista fekszik előttünk, melyet számos más alkalommal is - nem csak a lisszaboni menetrend tárgyalásakor - felállíthatnánk magunknak.
What we have in effect is a wish list that we could draw up for ourselves on many other occasions, and not just when discussing the Lisbon agenda.
HungarianMert ha mondjuk száz tragédiának kellene versenyeznie, nyilván vízórával mérnék a versenyt, ahogyan más alkalommal is szokásos.
For had it been the rule for a hundred tragedies to compete together, the performance would have been regulated by the water-clock- as indeed we are told was formerly done.
HungarianNem tudom, hogy Malmström asszonyt is hasonló öröm tölti-e el, hogy Strasbourgba kellett jönnie, de talán ezt más alkalommal kellene megbeszélnünk.
I do not know whether Mrs Malmström is equally delighted at having had to come to Strasbourg with you, but perhaps we can discuss that on another occasion.
HungarianSok esetben azonban nem teszünk mást, csak beszélünk erről a helsinki fő célkitűzésben és más helyeken is számos alkalommal megfogalmazott vállalásról.
However, in many cases, we simply pay lip-service to this undertaking, which is formulated several times in the Helsinki Headline Goal as well as elsewhere.
HungarianMiért nyújtunk be olyan állásfoglalást, amilyet már számos más alkalommal benyújtottunk, éppen akkor, amikor szerencsére kezdünk valamire jutni a kínai kormánnyal?
Why submit a resolution that has already been submitted on many other occasions just when we are fortunately starting to get somewhere with the Chinese Government?