"láda" vertalen - Engels

HU

"láda" in het Engels

HU láda
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

láda (ook: rekesz, doboz, boksz, szekrény)
volume_up
box {znw.}
S ebben a pillanatban a kóruson elrejtett láda sziszegni kezdett.
And that was when the box hidden ill the choir suddenly began to hiss.
A két láda egy harmadik mellé került a terem sarkában.
The boxes were set near a third identical such box in the corner of the room.
Egy kamera emelkedett a láda fölé, nesztelenül elkészült a kép.
A camera was lifted over the box and silently recorded his image.
láda (ook: ügy, eset, táska, tartó)
volume_up
case {znw.}
Csakugyan volt ott egy kis láda, az ezüst evőeszközök és egyéb ezüstnemű számára.
There was a small case there designed for the purpose of holding silver and plate.
Rákacsintott a kis Chronóra, aki egy bontatlan láda Malachin hevert.
He winked at young Chrono, who was lying on an unopened case of Malachis.
Láda és láda, Stella pedig odafent táncol a fonográfra.
Cases and cases, and there was Stella up there dancing to her phonograph records.
láda (ook: szekrény, pénztár, mellkas)
volume_up
chest {znw.}
Fából készült, dúsan faragott, kínai láda volt.
It was made of wood, a Chinese chest, carved deep with many figures.
A láda csordultig volt ékkövekkel, arannyal és ezüsttel.
The chest was crammed with gems and gold and silver.
Ez a ház olyan nagy, hogy minden szinthez kell egy szerszámos láda.
This house was so big you had to have a tool chest for every floor of it.
láda (ook: rekesz)
volume_up
crate {znw.}
Orvosi láda 8384, szállításra várva.
Medical crate 8469846 in Shipping D awaiting transfer.
- A másik ok, amiért ezt a helyet választottam, az az a láda, amin ülsz, te gyagyás.
The other reason I chose this place, dolt, is that crate you're sitting on.
A limuzin hátuljában két tucat alligátorkörte, egy láda uborka, egy láda narancs meg egy láda grape-fruit utazott.
In the back of the limo were two dozen avocados, a crate of cucumbers, ditto oranges, ditto grapefruit.
láda (ook: rekesz, kosár, tartó, dézsa)
volume_up
bin {znw.}
Chrisnek sikerült kicsúsznia az egyik kézből, de ahogy átlendült a láda falán, egy másik ragadta meg a vállát.
He slipped from a hand, but as he scrambled from the bin, another caught his shoulder.
Három komposztáló láda -- nagyjából 70 kilónyi nyers zöldséghulladékkal végez hetente -- tényleg jó, nagyszerű komposzt lesz belőle.
Three compost bins -- go through about 70 kilos of raw vegetable waste a week -- really good, makes fantastic compost.
láda (ook: ketrec, ól)
volume_up
hutch {znw.}
Az emberünk előrehajolt, és a sarokban levő láda oldalát megnyitotta.
The man leaned over and pulled up the front of a kind of hutch in the corner.

2. "ágy lábánál"

láda

Voorbeeldzinnen voor "láda" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianTrent letépte az ajtót védő pecsétszalagot, és felemelte az első láda tetejét.
Trent cut loose the sealing tape and lifted off the cardboard to reveal...
HungarianA láda zöldessárga fénnyel világít, aminek az az oka, hogy Tanjecterlyből származik.
The cabinet glows with a green-yellow light; it is in fact the stuff of Tanjecterly.
HungarianA láda feltörve, üresen tátongott, mellette mindenféle papír hevert szanaszét.
The strongbox lay open and empty next to the bed, beside it a scattering of paper trash.
HungarianKabe kis fészke, alvófája, a láda, amiben kevéske tulajdonukat tartják.
Kabe's little nest, his sleeping perch, a trunk holding their few possessions.
HungarianA kellékeket" és sminkfelszerelést tartalmazó hatalmas láda a műterem túlsó sarkában állt.
In the far corner of the studio stood the large trunk of `props' and make-up trays.
HungarianMegfeszítette az izmait, és megpróbálta felemelni a láda tetejét.
I'm going to get you out, he promised, hauling on the lid as hard as he could.
HungarianVisszazárta a szerelőnyílást, aztán a láda tetejét is, és visszasietett a melegbe.
He closed the inspection door, made sure it was properly latched, then replaced the cardboard cover.
HungarianTorrance, Danny tudta, hogy a láda a lépcső alatt van, mert maga már mindenhol kereste.
Mr. Torrance, he knew your trunk was under the stairs because you had looked everywhere else.
HungarianLáda és láda, Stella pedig odafent táncol a fonográfra.
Cases and cases, and there was Stella up there dancing to her phonograph records.
HungarianOtt megvásárolnak két nagy láda vodkát, és a hazaúton az eszméletlenségig leisszák magukat.
Once there they buy two big cases of vodka and drink themselves into a stupor on their way back.
HungarianOda kellett küldenem, mert egy pár láda könyv érkezett nekünk.
I had to send him down there to see about some crates of books that have come out for us.
HungarianA két másik majdnem egészen hátul, egy sor műanyag láda közelében.
The two others were near the back, near a line of plastic crates.
HungarianNégy limlommal teli láda állt egy sorban, a lépcső alján.
Four packing cases full of trash stood in a row at the foot of the steps.
HungarianA láda alján végül talált egyet, amit biztosan az egyik lord fiának készítettek megrendelésre.
At the bottom was one which must have been made to order for the stripling son of some overlord.
HungarianValami megütötte a térdét, de ő mászott tovább a láda felé.
His knee struck something sharp, but he crawled on towards the trunk.
HungarianA láda alján őrizte mágikus hosszúkardját, és két tökéletesen kiegyensúlyozott dobótőrét.
At the bottom of the trunk were his weapons belt with his enchanted long sword and two balanced daggers.
HungarianAz ember beszállt a hat láda mellé, és becsukta a felvonóajtót.
He got into the elevator with six boxes and shut the doors.
HungarianFölemelte a láda tetejét, dokumentumkötegek látszottak.
He raised the lid on the locker, revealing bundles of documents.
HungarianA férjének láda számra van lenn söre a bástyakertben.
Her husband keeps a supply of beer down in the Battery Garden.
HungarianMost az egyik rendőrségi személy vizsgálja a láda tartalmát.
One of the police gentlemen is going through that now.