"kivétel" vertalen - Engels

HU

"kivétel" in het Engels

HU kivétel
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

kivétel
Egy kivétel van: mégpedig a lisszaboni menetrend bevezetésében elért előrehaladás.
There is one exception, however: progress in the introduction of the Lisbon agenda.
Kivétel nélkül minden európai kormány kénytelen korlátozni az állami kiadásokat.
All European governments, without exception, are being forced to reduce state spending.
Ez a kivétel a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot érinti.
This exception concerns the regulation of health and safety at work.
kivétel (ook: mentesség, mentesítés)
E kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban levő gumók kereskedelmére.
However, the exemption does not apply to such specimens traded as dormant tubers.
Ez a kivétel jellegében általános, de szokás szerint az ördög a részletekben rejlik.
This exemption is general in nature but, as usual, the devil is in the detail.
Van azonban egy kivétel, amely mellett ki szeretnénk állni.
There is also, however, one exemption for which we would argue, and it relates to renovation loans.
kivétel
kivétel (ook: eltávolítás)
kivétel (ook: kiváltás)

2. geneeskunde: "szervé"

kivétel
volume_up
ablation {znw.} (of an organ)

Voorbeeldzinnen voor "kivétel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianA két kivétel az igazgatási kiadások, valamint a gazdasági és pénzügyek területe.
Those exceptions are administrative expenditure and economic and financial affairs.
HungarianCsaknem kivétel nélkül két bizonyos bookmakerrel szokta intézni fogadásait.
Almost invariably places bets with one or other of two bookies on the course.
HungarianCsak a szerzőknek fizetnek jogdíjat, de abban az esetben is számos kivétel létezik.
They pay them only to authors, and, even then, there are many exceptions.
HungarianTagjai korábban csaknem kivétel nélkül a KGB 2-es főigazgatóságán szolgáltak.
Almost all of them were formerly of the KGB's Second Chief Direc­torate.
HungarianTovábbá, ezentúl minden egyes fogást édesség előz meg és követ, kivétel nélkül.
And henceforth, a dessert course shall precede and follow every meal, including breakfast.
HungarianNincs kivétel: a haszongépjárműveket is környezetbaráttá kell tenni.
There can be no exceptions: commercial vehicles will also have to go green.
HungarianAz gyorsan világossá vált, hogy a városban sétálgató szovjetek szinte kivétel nélkül tisztek.
It was quickly clear that the Russians on display were almost all officers.
HungarianAz egyetlen kivétel talán az, ha a főhősre lőnek, mert őt három méterről sem tudják eltalálni.
Unless it's the hero being shot at, in which case they miss from five feet.
HungarianA fenti információ bonyolult jogszabályok rövid összefoglalása, amelyek alól számos kivétel van.
The information above is a summary of complex laws with numerous exceptions.
HungarianEz a stratégiailag döntő fontosságú terület sem lesz kivétel.
There will therefore be no difference in this strategic area of vital importance.
HungarianSzinte kivétel nélkül, könnyes szemet látunk, mert ilyenkor leesik a tantusz.
And invariably, you see a tear, because the penny has dropped.
HungarianKivétel az az egy év, amikor a Hatmillió-Dolláros-Ember akartál lenni.
Except for that one year you wanted to be the Six-Million-Dollar Man.
HungarianMi meg azt hisszük, hogy az amerikaiak mind dollárbarátok, de mindenütt van kivétel.
We think Americans love dollars, but there must be exceptions.
HungarianMostantól fogva kötelességünk kivétel nélkül mindenkire gyanakodni.
From now on, it is our task to suspect each and every one amongst us.
HungarianMinden fogoly kivétel nélkül arra való volt, hogy megalázzák, kikészítsék, hogy végezzenek vele."
Prisoners of every sort were all to be humiliated, exhausted and killed.'
HungarianAzt azonban, hogy olyan sok kivétel van, problematikusnak tartom.
However, I find the fact that there are so many exceptions problematic.
HungarianEz alól a Seattle agglomerációból kinőtt két pusztulat egyike, a Puyallup pusztulat sem volt kivétel.
And Puyallup Barrens, one of the two spawned by the Seattle sprawl, was no different.
HungarianKivétel nélkül gyanúsnak találják, következésképpen elzárkóznak.
It is invariably one of suspicion and the natural result is reticence.
HungarianMindenkinek meg kell tanulnia megfelelően viselkedni; ez alól senki sem kivétel, még én sem!
Everyone must learn to act properly; no one is exempt, not even I.
HungarianÉs ha lehet, még azt is hozzátenném, hogy ezek mindegyike kivétel nélkül gépek előtti civilizáció.
They are also, I might add, invariably pre-machine sentience societies.