"közös" vertalen - Engels

HU

"közös" in het Engels

EN

HU közös
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Ezt a közintézmények és közös területek kapcsán különösen hangsúlyozni kell.
This must be emphasised particularly in connection with public institutions and premises.
A hitelviszonyt megtestesítő, nemzeti értékpapírok közös kibocsátásáról lenne szó?
Should there be a joint issue of national public debt securities?
Az állami és magánszféra közös kezdeményezése fiaskóval ért véget.
The public-private initiative ended in fiasco.

Voorbeeldzinnen voor "közös" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEz a munka, mint azt Önök is tudják, néhány közös alapelvnek megfelelően zajlik.
The work, as you know, has been guided by a few basic principles that we share.
HungarianMeséltem Avicusról és Zenobiáról, közös vadászatainkról Constantinopolis utcáin.
I told her of Avicus and Zenobia, of our hunting in the city of Constantinople.
HungarianAz ezen országok államadóssága elleni támadások célja a közös valuta gyengítése.
The attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.
HungarianTöbbnyelvűség: előny Európa számára és közös elkötelezettség (rövid ismertetés)
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
HungarianMinden visszakapott 2 fontért eredetileg fizettünk öt fontot a közös kasszába.
For every GBP 2 we get back, we have put GBP 5 into this pot in the first place.
HungarianA Kirgiz Köztársaság és az EU 7. közös együttműködési tanácsi ülése Brüsszelben.
The 7th EU - Kyrgyz Republic Cooperation Council meeting is held in Brussels.
HungarianA jelentés maga is megerősíti, hogy egy közös európai jogrendszert kíván létrehozni.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
HungarianA csoportoknak és törzseknek a különbségek ellenére is sok közös vonásuk marad.
Despite all of these differences between bands and tribes, many similarities remain.
HungarianA jelentés szintén számtalan elvet és közös megállapodással elért irányt határoz meg.
The report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
HungarianVéleménye szerint lehetséges-e a Tanácson belül közös megbeszéléseket folytatni?
Does he think it is possible to enter into discussions, together, within the Council?
HungarianEzt a célkitűzést csak közös szabályok létrehozásával és bevezetésével lehet elérni.
This objective can only be reached by developing and implementing shared rules.
Hungarian- De ennél nyomósabb okunk is van, hogy különösnek találjuk ezt a közös utazást.
But there's a stronger reason for both of them on one plane to be unusual.
HungarianEzért arra kérjük őket, hogy vegyenek részt közös, egyetemes alapelveink betartásában.
Therefore, we are asking them to engage with us on shared, universal principles.
HungarianA biztos asszony ezt is elismerte, és örömmel várom a vele folytatott közös munkát.
Again, the Commissioner has recognised this and I look forward to working with her.
HungarianKözös erővel benyomták Napiert és Nitchmant egy valódi FBI-kocsi hátsó részébe.
Together, they loaded Napier and Nitchman into the back of a real FBI car.
HungarianEbben az esetben azonban úgy gondolom, hogy a közös fellépéssel sokat elérhetünk.
In this case, however, I believe we can make a difference acting together.
HungarianValóban nagyon konstruktív volt a közös munkánk, és én rettentően élveztem.
We really have worked together very constructively and I enjoyed it very much.
HungarianAz energia olyan terület, ahol az EU-nak és a tagállamoknak közös a hatásköre.
Energy is a sphere in which EU competence is shared with the Member States.
HungarianOlyan projekt részesei vagyunk, amelyet közös és önkéntes szuverenitás jellemez.
We are part of a project that is characterised by its shared and voluntary sovereignty.
HungarianNos azt mondták, beszélnünk kell a házról meg a többi közös szerzeményünkről.
. . he said we needed to talk about the house, and all the stuff we've got together.