"közönség" vertalen - Engels

HU

"közönség" in het Engels

HU közönség
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

közönség (ook: hallgatóság)
Hirtelen a közönség felé lódultam, mintha neveletlenségéért akarnám pirongatni.
I dashed suddenly towards the audience as if I meant to admonish it for its rudeness.
Azt hiszem, ez a közönség különösen megérti az egyéniség fontosságát.
So I think this audience in particular can understand the importance of individuality.
A közönség soraiban ült, a legutolsó sorban, közvetlenül a letakart üstdob mellett.
He was sitting in the audience, in the very last row, next to the muffled kettledrum.
Telepatikus érzékenységével a közönség legparányibb érzelmi rezdülésére is azonnal reagált.
The cop, immune to the star's appeal, was gloomily inspecting the house, face by face.
A függönyöket letépték a rúdról, a közönség bezúdult a kulisszák mögé.
The curtains were ripping from their overhead rods, letting the house flow into the backstage area.
Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy a kuvaiti nemzetgyűlés küldöttsége foglal helyet a Parlamentben, a közönség számára fenntartott karzaton.
I am delighted to inform you that a delegation from the National Assembly of Kuwait is present in the House in the public gallery.
közönség (ook: általános, köz-, közös, közösségi)
volume_up
public {znw.}
A közönség disznócsorda, a reklám pedig annyi, mint bottal kolompolni a moslékosvödrön.
The public are swine; advertising is the rattling of a stick inside a swill-bucket.
A közönség alig tudott levegőhöz jutni az izgalomtól és a rémülettől.
The public was overwhelmed with astonishment, with fear!
Gondolom nagyban függ attól meddig kiváncsi rám a közönség.
I suppose that rather depends on how much longer the public want to see me in them.

Voorbeeldzinnen voor "közönség" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianDe a közönség nem a bűvész halálát jött látni, azért jöttek, hogy élve lássák.
But audiences don't come to see the magician die, they come to see him live.
HungarianA közönség húsz percig kérdezhet majd bármit, de ez nem kerül képernyőre.
The spectators got twenty minutes to ask about anything, with nothing screened.
HungarianÉs, mint a jazz esetében, a táncoló közönség jobban kedvelt egyes részeket, mint másokat.
And, as with jazz, the dancers liked certain sections more than they did others.
HungarianA külsőmező jobb oldala mögötti falon csattant, mire a közönség még hangosabban felordított.
It bounced off the wall in right field, and the crowd roared even louder.
HungarianA hegylakók teljesen elcsendesedtek, és a közönség többi tagja is némán nézte a kegyetlen jelenetet.
The hill people were silent, and the locals watched without taking a step forward.
HungarianAmikor valamit szépen táncolt, akkor az egész közönség jelenlétében megcsókolta.
Then he sent him off post-haste on a journey to Tangier, with a sealed message for the King of Morocco.
HungarianAzaz, egy csomó ember fog róla tudni, de nem fog a közönség közé kerülni.
That is, a lot of people will know, but it won't get about.'
Hungarianszólalt fel Magruder a közönség soraiból.
I object to a continuance, Magruder said from the crowd.
HungarianA közönség dönt, szóval szeretnénk hallani kit akartok elsőnek.
We win by crowd approval, so we want to hear who you want to win.
HungarianA közönség kiabált, tapsolt, és néhányan a színpadra dobálták a poharaikat.
The spectators shouted and clapped and threw drinks.
HungarianAz éljenző, nevetgélő közönség tetszésnyilvánítása szemmel láthatóan az úgymond ravasz trükköknek szólt.
The people cheered and laughed, but their applause seemed to be in honor of a clever trick.
HungarianA közönség csupa olyasmit kérdezett, amire számítani lehetett.
The questions from the spectators were thoroughly predictable.
HungarianTudják, a bécsi közönség ritkán avatkozik bele a zenébe.
You know Viennese audiences usually don't interfere with the music.
HungarianA közönség értetlenül kapkodta a fejét, az angolul tudók fordítottak a többieknek.
The people watching looked at one another in bewilderment, and those who could understand translated for the others.
HungarianTudják, a közönség, bizony, mint Önök is, bearanyozzák az eseményt.
You know, audiences like you, yeah, make the event.
HungarianA jó hír, hogy a közönség harmada nem tette fel a kezét.
The good news is a third of you didn't hold up your hand.
HungarianA zsúfolt sorokban ülő közönség várakozásteljesen pislogott fel rá.
Rows of faces looked up at him expectantly.
HungarianVoltaire megvárta, míg a közönség kiáltozni, dobogni kezd, és közben ügyet sem vetett a fújjogásra és a füttyre.
He let the crowd cheer and stamp, ignoring boos and hisses from approximately half of those present.
HungarianDelilah ismét a közönség felé fordult, és drámai hangon bekonferálta a küszöbönálló mérkőzést: Hölgyeim és uraim!
She turned to the crowd, and with as much drama as she could muster, she yelled, Ladies and gentlemen.
HungarianMegegyeztek, kik lesznek az ellenfelek, Herman felesége behozta a táblát, és a játékosok körül érdeklődő közönség gyűlt össze.
Challenges were issued, and Herman's wife brought his board to the room and a crowd gathered.