"erősödik" vertalen - Engels

HU

"erősödik" in het Engels

HU erősödik
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

És a gyerekek gyakran bonyolódnak olyan vitákba, ami egyre csak erősödik.
And children tend to get into fights which escalate in terms of force.
Ez azt jelenti, hogy erősödik az elnyomás ezen az egykori spanyol gyarmaton.
This means that repression is once again intensifying in this former Spanish colony.
Mindannyian együtt vagyunk, és erősödik a támadás.
We are all together now, but the attack is intensifying.
Az összetűzések kiújultak, bizonyítva ezzel, hogy a több mint négy évvel ezelőtt kezdődött háború tovább folytatódik és erősödik.
The clashes resumed, proving that the war which began over four years ago is continuing and intensifying.
Arra eszmélt, hogy nyugat felől kelepelést hall, amely sebesen erősödik mennydörgéssé.
He became aware of a whickering noise from the west, one that quickly rose to a thunder.
A foul day, and the wind rising.
- Jószívűségből megengedtem, hogy kivigye a tengerre a Prevalomat, bár figyelmeztettem, hogy erősödik a szél, és mintha kis ideje észak felől fújna.
From the kindness of my heart I let him take out my Preval, though I warned him that the wind was rising and seemed to be veering to the north.

2. "szél"

Voorbeeldzinnen voor "erősödik" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianDe hát ez akkor volt, most meg most van, és most a nyomás ismét erősödik benne.
But that was then and this is now; now the pressure is starting to build up again.
HungarianA szubszidiaritás körébe tartozó kérdésekben erősödik a nemzeti parlamentek szerepe.
The role of the national parliaments will be enhanced on matters of subsidiarity.
HungarianEz azt jelenti, hogy erősödik az elnyomás ezen az egykori spanyol gyarmaton.
This means that repression is once again intensifying in this former Spanish colony.
HungarianÉs valahányszor vért iszik egy ilyen nyomorúból, mindannyiszor erősödik egy kicsit.
And each time he drinks blood from one of these weaklings, he grows a little stronger.
HungarianAz európai szélessávú internetezés fejlesztésével versenyképességünk erősödik.
By enhancing European broadband, this will increase our competitiveness.
HungarianÚgy vélem, Ön erről tanúságot tett; még ha most nem is olyan erős az a fej, már erősödik.
I think you have exhibited that; if you do not have it, you are developing it.
HungarianOdaadásuk egy pillanatra sem enyhült, sőt úgy tűnt, tiltakozásával tovább erősödik.
Their fervor didn't diminish, but grew in proportion to his resistance.
HungarianEzzel tovább erősödik az Európai Uniónak, mint az emberi jogok globális őrének szerepe.
This strengthens the European Union's role as the guardian of human rights worldwide.
HungarianA szél megint erősödik, Masters doktor aggodalmaskodott Ralph Foch ezredes.
Air Force Colonel Ralph Foch said to Masters, his voice one of concern.
HungarianArra eszmélt, hogy nyugat felől kelepelést hall, amely sebesen erősödik mennydörgéssé.
He became aware of a whickering noise from the west, one that quickly rose to a thunder.
Hungarian- A szél rohamosan erősödik - jegyezte meg a másodpilóta, egy őrnagy.
'Wind's picking up faster than I 'spected,' the co-pilot, a major, observed.
HungarianIndia gazdasága végre ismét erősödik, de ismét korlátokba ütközik.
His country's economy was bouncing back, finally, but it was also hitting limits.
HungarianEzek a nemzetközi terrorizmussal függenek össze: az iszlám fundamentalizmus erősödik.
These relate to international terrorism: Islamic fundamentalism, which is rearing its head.
HungarianEz akkor keletkezett, amikor nagyanyám tudomást szerzett róla, és az én tudásomtól erősödik.
His knowledge of himself begins with her knowledge of him, and strengthens with mine.'
HungarianTovábbi következmény lehet, hogy Örményország Oroszországtól való függősége tovább erősödik.
Another result may be a further strengthening of Armenia's increasing dependence on Russia.
Hungarian- A jelzés enyhén erősödik, de nem olyan gyorsan, mint először hittem.
Signal strength increasing slightly but not as fast as I thought.
HungarianMég jobban összeforrt a Kövekkel, érezte, hogyan erősödik a hatalmuk.
Everything about him grew hazy with their glow, and again the Elfstones lashed out at the Demon.
HungarianDe ahogy a szavakat leírta, érezte, hogy hatalma a toll fölött erősödik.
But once the words were out, he felt his control strengthen.
HungarianMinden újszülött vérivótól erősödik a démon, aki kettejükbe bújt.
The demon in those two grows with each new blood drinker made.
HungarianRemélem, hogy hatásuk tovább erősödik a tagállamokban.
I hope that their influence will increase further for the Member States.