HU elhagy
volume_up
{werkwoord}

elhagy (ook: hagy, elmegy, meghagy)
Te elhagy engem papságért, Dimmy, te küld engem intézetbe...
You leave me to be priest, Dimmy; and send me institution....
- Akkor tehát elhagy minket, s ez megoldja a problémát.
Then he shall leave us, and that will solve the problem.
Egy hónap múlva, egy év múlva Phuong elhagy.
This month, next year, Phuong would leave me.
elhagy
elhagy (ook: dob, faképnél hagy)
elhagy (ook: megelőz, lehagy)
elhagy (ook: megelőz, lehagy)
elhagy (ook: elmegy, leáll, távozik, otthagy)
elhagy (ook: csökken, csökkent, apad, leereszt)
elhagy (ook: cserbenhagy)

Voorbeeldzinnen voor "elhagy" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianEzen a héten csak egy készült, azt hiszem, hogy elhagy a szerencse Hallmarktól.
Only one this week, but I got a feeling it'll end my losing streak with Hallmark.
HungarianNem tudja, honnan jött, vagy hova megy, amikor engem elhagy.
'He knows nothing of where he came from or where he goes when he leaves me.
HungarianMindent ami szükségtelen azt elhagy s összgyűjti a hajlításokat is, tehát-- táncolni akartam.
It takes away any material you don't need and it actually garners flexure too, so -- I was going to break into a dance then.
HungarianKellek-e majd nekik most, öregen, megviselten, kihasználtan, amikor a Látás lassan elhagy, és semmit sem vihetek nekik?
. Will they want me now, old, worn, used, the Sight slowly going from me, with nothing to bring them ...
HungarianMinden réteg elhagy, csak sötétség marad.
All the layers fall away until I'm seeing only darkness.
HungarianMire ráeszméltem, hogy elhagy, már csak egy kis folt volt odalenn, s a holdfény villódzott mögötte a vízen.
that he was leaving me, he was a mere speck down there against the occasional flickering in the water under the moon.
HungarianMélyet lélegzem, és úgy érzem, elhagy minden erőm.
HungarianNagyon sajnálom, hogy néhány kedves kollégánk mandátumának végén elhagy bennünket!
rapporteur. - Madam President, I very much regret that some of our dearest colleagues are leaving us at the end of this mandate.
HungarianElhagyja a szigetet, elhagy engem.
HungarianFolyton elhagy, a balfasz.
HungarianAz erőm elhagy, meghalok.
Hungarianelhagy egy hajót
Hungarianelhagy egy rossz szokást