"egyik" vertalen - Engels

HU

"egyik" in het Engels

EN
EN

HU egyik
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

egyik (ook: ember, egyetlen, az ember, valaki)
volume_up
one {znw.}
Tegnap este eltüntették az egyik barnát, ma elcsórták az egyik feketét.
Last night they took one of my brown ones, and to-day they have sneaked one of the black.
Az egyik természetesen az európai szemeszter megvalósítása és alkalmazása.
One is certainly the implementation and the application of the European Semester.
Ez lesz elnökségünk egyik fókuszpontja, egyik prioritása.
It will be one of the focal points, one of the priorities of our Presidency.

Voorbeeldzinnen voor "egyik" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianAz egyik nyitott oldalú pajtában egy testes paraszt sámlin ülve fejte a tehenét.
A thick-bodied peasant sat on a stool in an open-sided shed, milking a brown cow.
HungarianAztán jött a második hullám, és ezúttal az egyik pilótának nem volt szerencséje.
The F-i6 Fighting Falcons, descending right into the SAM trap, had almost none.
HungarianA folyamat során egyik vagy másik kérdésben mindig volt egy akadályozó kisebbség.
During the process, there was always a blocking minority on some issue or other.
HungarianTodd a terem túlsó végében, az egyik sarokban vannak.
Sara Plankmore Wilcox and S. Todd are in a corner on the other side of the room.
HungarianMindketten két baseballütőt hoztak, arra az estre, ha az egyik eltörne a harcban.
Each of them brought two baseball bats in case the first was cracked in battle.
HungarianCharlene elmegy, hogy megnézze az egyik gyereket, aki megint elkezdett nyivákolni.
Charlene leaves to check on the child who's begun squalling again from the back.
HungarianDrake megállt az ajtóban, és a kézibilincs kulcsait az egyik polc tetejére tette.
Drake paused in the doorway and laid the keys to the handcuffs on top of a shelf.
HungarianEgyik kezének elegáns mozdulatával lesimította a zakója vállából kiálló szálakat.
A negligent wiggling of his fingers sent silk fibers drifting to the table top.
HungarianMár tudja a rendőrségtől, hogy maga az egyik gyanúsított, alibi ide vagy oda...
He knows already from the state police that you're a suspect, alibi or no alibi.'
HungarianMegnyomta az egyik kis asztalon álló telefon gombját és felemelte a hallgatót.
She pressed a buzzer, picked up a telephone from the desk, and said, Mr Colin...
HungarianA táborirányítási képességek erősítése mellett ez programunk egyik prioritása.
This is a priority in our programme, as is strengthening camp management skills.
HungarianTeljeséggel elfogadhatatlan az is, ami az egyik parlamenti küldöttséggel történt.
What happened to a delegation from Parliament is also completely unacceptable.
Hungarian. - (RO) A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unió egyik alapelve.
Equality between women and men is a fundamental principle of the European Union.
Hungarian- Egyik csoda a másik után - mormogta a levélíró a nádat már a tintába mártva.
'Wonder on wonder!' murmured the letter-writer, dipping a reed in the inkstand.
HungarianA szája attól véres, hogy kiverte az egyik fogát bár az amúgy is kiesett volna.
The blood on his mouth was where a tooth was knocked out, but it was loose anyway.
HungarianAz út árnyékos fasorok közt vitt, és a palota egyik oldalbejáratába torkollott.
The trail led up across shaded garden slopes to a side entrance of the palace.
HungarianUdinász alig látott ki a saját szemén, ahogy egyik utcát hagyta el a másik után.
Udinaas could barely see through his own eyes, as street after street blurred past.
Hungarian- Egyik botrányból a másik után mentett ki, tüntetett el a halandó szemek elől.
From riot after riot, he'd torn me and dragged me out of the sight of mortal eyes.
HungarianEgyik kezével megkapaszkodott az ágyrácsban, a másikat pedig Tina felé nyújtotta.
She took the last few steps haltingly, her heart pounding, her throat constricted.
HungarianEgyik se volt fiatalabb negyvenöt évesnél - felelte Jimmy az orrát fintorgatva.
You ask James here what kind of women I was going about with last time he saw me.'