"őr" vertalen - Engels


Bedoelde je:or
HU

"őr" in het Engels

volume_up
őr {znw.}

HU őr
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Egy biztonsági őr az ápolónőkkel sugdolózott, miközben a folyosót figyelte.
A security guard whispered with the nurses and watched the hallways.
Amikor az őr megkérdezte, hová indulnak, azt válaszolták, hogy Cammoriába.
When the guard asked their destination, they said they were going to Cammoria.'
Az őr rezzenéstelen arccal végighallgatta, aztán megkérdezte:
The guard watched the men walking away from the building and nodded dispassionately.
őr (ook: gondnok, gyám)
Némán figyelte, ahogy az Õr megragadja Brys egyik kezét, és Tehol homlokára simítja.
He watched as the Guardian grasped hold of one of Bryss hands and set it
És Vazallus, szolga és őr, aki örökös bukásra ítéltetett.
Then Liege, servant and guardian and doomed to eternal failure.
Az őr egy halom szalmán hevert, és hangosan horkolt.
The guardian of the pastures lay on a truss of straw snoring lustily.
És miért nincs még mindig itt az éjszakai őr, hogy megszabadítson az unalomtól?
And in any event the Nocturnal Key-keeper is not here to relieve me of my tedium.
Kivéve persze, ha az eredeti őr meghalt.
Unless the original Keeper had died.
Gyorsan becsukta, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy az Õr ne vegye észre.
A moment later, he firmly closed it... far too late to escape the notice of the Keeper.
volume_up
minder {znw.}
őr (ook: őrszem)
Odalépett a néma őr mellé a szirt szélére, s Frodó utána.
' He stepped up beside the silent sentinel on the dark edge. and Frodo followed.
- Ez Haggard király trónterme - mondta az őr.
This is King Haggard's throne room, said the sentinel.
A második őr várta, hogy az első megszólaljon, de a fiatal ember csak Amalthea úrnőt nézte.
The second sentinel waited for the first to speak, but the younger man was looking only at the Lady Amalthea.
őr (ook: őrszem)
volume_up
sentry {znw.}
Amikor az egyik detektor sípolni kezdett, az őr vad pillantást küldött Craig felé.
When one of the detectors wailed, a sentry stared aggressively toward Craig.
Egyetlen őr elég a bejárathoz, és rajtunk kívül senki sem tud a helyről.
One sentry at the entrance can keep it safe and none know of it save us.
- Az őr kihúzta a revolvert Craig pisztolytáskáj ából.
The sentry tugged the revolver from the holster on Craig's belt.
A férfiak előretódultak, miközben a második őr kitámasztotta a kaput.
The men scrambled for-ward as the second guard freed the gate.
A tető minden sarkánál négy őr van szolgálatban, az ablakokat varázslatok védik.
There are four guards stationed in cubbies at each corner of the roof, and wards skeined over every window.
A homályból fölmerült az egyik elf őr, mint egy szellem, majd ismét eltűnt.
One of the Elves on Watch appeared, wraithlike, out of the mist, then disappeared into it again.
Az őr kuncogva rázogatni kezdte a fejét, és lehuppant Mirttel szemben.
The watch officer shook his head, chuckling, and sat down across from Mirt.
Persze az őr, egy álmos katona, aki a fal tetejéről huhogott le, tudni akarta, ki vagyok.
Of course the Watch, a sleepy soldier hollering down from above, wanted to know who I was.
őr (ook: őrző, virrasztó)
Vándor, Úrhölgy, Szemtanú és Õr: mind elbújtak, elhomályosultak.
Wanderer, Mistress, Watcher and Walker, all hidden, blurred by mysterious motion.

Voorbeeldzinnen voor "őr" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianKét kórházi biztonsági őr áll az ajtónál, egy harmadik meg ott van a közelben.
The hospital's keeping two security guards by the door, and another one close by.
HungarianTulajdonképpen van egy valaki az álmomban... egyfajta őr, vagy hogy is hívják.
Actually there is a person in the dream... sort of a gatekeeper, so to speak.
HungarianAhmed, az egyik őr cigarettára gyújtott, és gondterhelten nekivetette hátát a falnak.
Competition among men with guns not infrequently led to confrontation and death.
HungarianSzép nő volt, sötét hajú, úgy huszonöt éves, az őr meg szőkésbarna és bajuszos.
She was pretty, dark-haired, about twenty-five; he was sandy-blonde with a moustache.
HungarianRicky ajtaja előtt két túlsúlyos, egyenruhás biztonsági őr ült összecsukható székeken.
Two overweight security guards in uniform sat in folding chairs by Ricky's door.
HungarianA nő, miközben Filitovot ölelgette, szemével a négy biztonsági őr egyikére tapadt.
The photograph caught something that he hadn't seen through the binoculars.
HungarianMi értelme szörnyetegeket tervezni, ha azokból aztán legfeljebb biztonsági őr lesz?
Why would he be creating monsters to be security guards like Bobby Allwine?
HungarianNincs engedélyünk rá, hogy átengedjük a Királynő Bajnokát mondta az egyik őr.
We have had no orders to admit the Queen's champion,' one of them declared.
HungarianTehát mégsem vagy néma Szavai elhaltak, ahogy meglátta az őr arcán a nyugtalanságot.
Not mute after all His words trailed away at seeing the unease in the bodyguards eyes.
HungarianLegyen ön körül annyi őr, amennyit el tud viselni, és hagyja, hogy tegyük a dolgunkat.
Have as much security around you as you can tolerate, and let us do our job.
HungarianA két szolgálatot teljesítő őr, Velorn és Del meglepetten és egy kicsit riadtan nézett rá.
The two house guards on duty there, Velorn and Del, seemed surprised to see him.
HungarianOnnan mehetnek Amerikába, Santo Domingóba, Nouvelle-Or-leans-ba, New Yorkba.
From there they might go to America-Saint-Domingue, New Orleans, New York.
HungarianAztán az édesanyjára meredt, akinek két biztonsági őr fogta a csuklóját.
He stared at his mother, whose wrists were being held by the security guards.
HungarianAz anyjuk, Marina hercegnő mindkettejük születése idején az or-todox egyház tagja volt.
Their mother, Marina, was a member of the Orthodox Church at the time of both births.
HungarianBugybor még ebből a távolságból is látta, hogy az őr feje érdekes, kék árnyalatot ölt.
Even from this distance, she could see the mans face darken to a curious shade of blue.
HungarianA két OMON-őr egyike előkászálódott meleg kuckójából, hogy ellenőrizze az iratokat.
One of the two OMON guards came out of his warm hut to examine papers.
HungarianA fehér zakós őr-pincér egyiküket vállon lőtte, mielőtt leterítették.
The white-jacketed steward winged one in the shoulder before he was cut down.
HungarianHatott az illúzió, így az őr csak egy üres liftkabint látott, semmi egyebet.
He had succumbed to the illusion and was seeing an empty elevator car.
HungarianA két őr felnézett rám, Pyle pedig előrevetette magát, és magához húzta a géppisztolyt.
The two guards looked at me and Pyle pounced, pulling the sten to his side of the room.
HungarianA lemészárolt őr összeesett, és a sérült páncél szétnyílt a testén.
Then the man he had just slaughtered collapsed, and his gashed armour gaped open.