"összehúzott" vertalen - Engels

HU

"összehúzott" in het Engels

HU összehúzott
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

összehúzott (ook: elkínzott, rajzolt, feszült, húzott)
Itt félig összehúzott széles függönyök gondoskodtak róla, hogy a szoba hűvös maradjon.
Here there were wide curtains semi-drawn to keep the room cool.
Sápadt, fehér holdfény szűrődött át az összehúzott függönyökön, fakó vonalakkal rajzolta körül a bereteszelt, kétszárnyú ablakot.
Pale, white moonlight seeped through the fabric of the drawn curtains, illuminating faintly the lines of the bolted double windows.
Én érzékeltem az első hálószobában a gyertyák pislákolását, de kétlem, hogy halandó szem keresztülláthatott volna az összehúzott függönyön.
I could detect the flicker of candles in the front bedroom, but I doubt a mortal eye could have seen it through the drawn drapes.

Voorbeeldzinnen voor "összehúzott" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianVisszament a székéhez, és összehúzott, átható pillantással vizslatta a többieket.
He returned to his seat and with narrow, piercing eyes scanned the others around him.
HungarianMegtorpant, és valami bizonytalan tiszteletfélével sütötte le kissé összehúzott szemét.
He let his eyes pucker slightly and he looked down out of some vague respect.
HungarianKalten összehúzott szemmel nézte a két rémült, lassan távolodó katonát.
Kalten stared at the two frightened men clinging to the walls, his eyes narrowing.
HungarianElfordította a fejét a párnán, összehúzott szeme tépelődve kémlelte a mennyezetet.
He turned his head on the pillow so that his eye looked at the ceiling, narrow and brooding.
HungarianOtt álldogált, az orrán át füstölt, s nézett összehúzott, aljas szemével.
He hung there, smoke trailing from his nose, his eyes tight and mean.
HungarianRánéztem a sarokban a félig összehúzott függöny mögött megbújó riasztó apró fényeire.
I glanced at the tiny lights of the alarm box half concealed by the gathered drapery in the corner.
HungarianFellendültem az ablakpárkányra, egyik összehúzott lábamat átügyeskedtem, és befurakodtam a nyíláson.
I heaved up on the sill and wangled a cramped leg over and edged through the opening.
HungarianKurik egy pillanatig értetlenül, összehúzott szemmel nézett, majd hirtelen felderült az arca és bólintott.
Kurik's eyes looked puzzled for a moment, but then they narrowed, and he nodded.
HungarianSzkabandari ezután északnyugat felé fordult, s összehúzott szemmel figyelte a gomolygó fellegeket.
Scabandari faced northwest then, eyes narrowing on the billowing clouds.
HungarianAz őrnagy összehúzott szemmel, ugyanazzal a farkasvigyorral nézett rá, mint korábban.
The major regarded her with that same expression of curled lip and narrowed eyes she had seen earlier.
Hungarian- Az idegen megnyomta a FÖLDSZINT feliratú gombot, és összehúzott szemmel méregetni kezdte a tollat.
The stranger pressed the elevator button marked LOBBY and narrowed his eyes toward her pen.
HungarianÉlt, lélegzett, és engem nézett a fenyegetően összehúzott, fénylő fekete szemöldöke alól.
It was living and breathing and watching me under its furious shining black scowl, looking down at me.
HungarianOldalra biccentette a fejét, és összehúzott szemmel nézte a kelgirt.
It put its head a little to one side and narrowed its eyes.
HungarianLépjen le a felhők közül szólt rá Moray enyhén összehúzott szemöldökkel.
Moray said, frowning slightly, Come out of the clouds.
HungarianK'tha-Jon összehúzott szemmel eredt a kapitányhelyettes nyomába.
K'tha-Jon's eyes narrowed as they followed the vicecaptain.
HungarianNem mintha Lot olyan jó király lett volna, nézett a növekvő fénybe összehúzott szemmel Morgause.
It was not that Lot had been so good a king, she thought, slotting her eyes against the growing light.
HungarianLissa összehúzott szemmel lesett be a lyukba, majd ezt mondta: - Itt ugyanaz van, mint a résben, amit találtam.
Lissa squinted for a time, then said, 'Just like in the crack I found.'
HungarianAz ifjú mágus összehúzott szemöldökkel figyelte, ahogy a fénybe burkolt tárgy forogva és füstölve pattog a falak között.
The young man watched it clatter along the wall, smoking, and his eyes narrowed.
HungarianTovábbra is a fát bámulta összehúzott szemmel, megpróbálta különválasztani a valóságot az illúziótól.
He went on staring at the tree, narrowing his eyes, attempting to separate substance from illusion.
HungarianAzzal visszafordult a közeledő alak felé, összehúzott szemmel figyelt.
She turned back to the door, squinting her eyes.