"éjszakai" vertalen - Engels

HU

"éjszakai" in het Engels

HU éjszakai
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

éjszakai (ook: éjjeli)
Bentről gyenge fény szűrődött kifelé, és egy késő éjszakai szóváltás hangfoszlányai.
From within came a narrow line of light, and the sounds of a late-night argument.
A sűrű és undorító bűz még a hűvös éjszakai levegőben is az orrukig hatolt.
The reek of them came to their nostrils, heavy and foul even in the cool night air.
Ó, most biztosan a múlt éjszakai szerencsétlen rámenősségem jár az eszedben...
Ah, you are thinking of my unfortunate violence toward you last night.
éjszakai (ook: egész éjszakai)
A kom megadta az éjszakai vendéglők listáját.
The caller gave me a listing of all night restaurants.
(Nevetés) Igen, ezzel járom körbe az éjszakai bárokat.
(Laughter) Yeah, I walk around nightclubs all night like this.
Arcát sűrű, vörös borosta lepte, és az állandó éjszakai munkától elcsigázott volt.
He had thick red beard stubble and strained features from working all night.
éjszakai (ook: éjjeli, éjszakánkénti)
Ha végeztem az éjszakai vadászattal, nekivágtam a hosszú Divisadero utcának.
And after the nightly hunt in San Francisco, I started riding the long length of Divisadero Street.
Most a földesúr akar éjszakai fohászt intézni Szent Ashlarhoz.
The Laird would say his nightly prayer to St. Ashlar.
Éjszakai vendégeim ugyanilyen boldogtalanok voltak.
All of my nightly guests shared my misery.
éjszakai
Cwyd a harmadik lépcsőt ajánlotta éjszakai pihenésre, és a tanács jónak tűnt.
Cwyd had recommended the third brake for an overnight camp, and the advice seemed good.
Preston a 12-13-ai éjszakai járattal Johannesburgba röpült.
Preston flew to Johannesburg on the overnight flight of March 1213.
Az éjszakai műszak unalmas volt, de az ember legalább háborítatlanul végezhette a munkáját.
The overnight watch was boring, but at least you could work in a straight line.

Voorbeeldzinnen voor "éjszakai" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianÉs miért nincs még mindig itt az éjszakai őr, hogy megszabadítson az unalomtól?
And in any event the Nocturnal Key-keeper is not here to relieve me of my tedium.
HungarianNem túl szerencsés hely az éjszakai lovagláshoz, de nincs más választása.
The darkling foliage loomed above him; he passed under the first gnarled boughs.
HungarianLecter első alapos elemzése a kiadója számára... fölér egy éjszakai magömléssel!
The first definitive analysis of Lecter will be a publisher's wet dream.
HungarianÉjszakái egy hosszú álomból álltak, és napjai nem különböztek éjszakáitól.
His nights were one long dream, and his days did not differ from his nights.
HungarianAz éjszakai oldalt derengve izzó vulkánok és cikázó villámok foltjai tarkították.
It's a deceptively lovely blue globe, swathed in bands of white clouds.
HungarianVégigvonszolta Dánielt New Yorkon, embereket interjúvolt az éjszakai utcákon.
All over New York he dragged Daniel, as he interviewed people on the nighttime streets.
HungarianMegvolt benne minden szükséges elem, amelyekből levezethettem, hogy éjszakai lény.
All the elements were there to drive me to my conclusion that her tastes were nocturnal.
HungarianÉs megérdemled, hogy úgy forduljon feléd, mint nappalai és éjszakái csillagfényéhez.
You deserve it well that he should turn to you as the starshine of his days and nights.
HungarianAz elf kapitány úgy döntött, értelmetlen lenne éjszakai utazással próbálkozni.
The Elf Captain decided that it would be pointless to attempt further travel until morning.
HungarianSchörner atya gyorsan átnézte az éjszakai termés többi részét, aztán fürgén munkához látott.
Father Schorner hurried through the rest of the mail and went immediately to work.
HungarianMegfordítottam az éjszakai kilincset, amely a külső zárat nyitotta.
The girl in the dark glasses with the white rims didn't know much about hotels.
HungarianA hordócskák közül jövő horkolás elárulta, hogy némelyek mivel töltötték az éjszakai órákat.
Snores from among empty casks betrayed how certain others had spent the dark hours.
HungarianÉpp ellenkezőleg, azt vártam, hogy féltékenyen őrzöd éjszakai magányodat.
On the contrary, I expected to find you jealous of your nighttime hours.
HungarianKiáltoztak az éjszakai madarak, amelyeket csak egy vámpír hallhat.
Two floodlights fixed high in the oak spilled a soft luminescence over the scene.
HungarianA kerti úton kibotorkáltak az utcára, ahol a közeledő vihar miatt éjszakai sötétség volt.
Trent cast his eyes up to the third floor, where the light in Lew's study still shone.
HungarianA férjem éjszakai klubokban is dolgozik néha, és ha szükség van rá, tudunk mozgékonyak lenni.
My husband does a little nightclub work, and we can get mobile if we have to.
HungarianEmlékeznek arra a 40 pontra az éjszakai térképen, ami a globális gazdaság központjait mutatta?
Remember the 40 dots on the nighttime map that show the hubs of the global economy?
HungarianA neonvilágítás miatt Saul üldözői nem használhattak éjszakai távcsövet.
In the light from the neon sign, his hunters couldn't use a nightscope.
HungarianBrett éjszakai nyugtalansága és az alvajárás végül elmúltak, Joe viszont tovább ivott.
Brett's uneasy nights and his somnambulism had eventually gone away.
HungarianEgy éjszakai mulatóban dolgoztunk a Kä rntnerstrassén, de onnan kifáztunk.
We worked a nightclub on the Krntnerstrasse, but then we got banned.