"éjjeli" vertalen - Engels

HU

"éjjeli" in het Engels

HU éjjeli
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

éjjeli (ook: éjszakai)
Senki nem jön értem... legföljebb talán a tegnap éjjeli pofa.
. . except maybe the guy from last night.
Eddie Warburton az, éjjeli portás a Városházán.
That's Eddie Warburton, the night-shift janitor in the Municipal Building.
Egy interaktív metaforikus éjjeli égbolt a felülete.
And it uses this metaphor of an interactive night sky.
éjjeli (ook: éji)
Joshua's spiders are nocturnal hunters.
Nocturnal by nature.
No de mivel magyarázza akkor az éjjeli füttyszót és a haldokló nő utolsó szavait?
What becomes, then, of these nocturnal whistles, and what of the very peculiar words of the dying woman?
Az éjjeli vérszomjam átcsordult a nappalokra is.
My nightly bloodlust has overflowed into my days.

Voorbeeldzinnen voor "éjjeli" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianNéhány perccel azután, hogy a nővér kiment, Susan felkapcsolta az éjjeli lámpát.
A few minutes after the nurse had gone, Susan switched off the bedside lamp.
HungarianCorbell úgy repült tovább a mag napjai felé, akár az éjjeli lepke a tűzbe, a halálba.
Corbell flies toward the core suns like a moth toward a flame, expecting death.
HungarianAztán láttam, hogy csak egy hatalmas éjjeli lepke rebbent fel a fejlámpák forró üvegéről.
A large scallop-winged moth flew away from the hot lens of the overhead spotlight.
HungarianAz ásásnak vége szakadt és mint egy kimondatlan varázsszóra, az éjjeli muzsika is abbamaradt.
At length the digging stopped; and so, as if on an unspoken cue, did the nocturne.
HungarianKét bronzlámpa állt az éjjeli szekrényeken, kristálygolyókból készült ernyővel.
On the walls, the landscape paintings, each ornately framed, looked like the work of a master.
HungarianA város különböző éjjeli mulatóhelyein szokott fellépni Elvis utánzásával.
He does an impersonation routine in dark nightclubs around the city.
HungarianAz óceán éjjeli oldalán, a Jupiter alatt halvány vörös fény ragyogott.
A dull red highlight gleamed on the nightside ocean, below Jupiter.
HungarianAz éjjeli szolgálatban levő vámosokkal nem tudtam beszélni.
I haven't been able to get hold of the Custom-House-men who were on duty there then.
HungarianCABLE UTCAI MISSZIÓ ÉJJELI MENEDÉKHELY Követtem őket a tömegben, de nem kerültem elég közel.
I followed them through the crowd, but couldn't get close enough.
HungarianFél tíz lett, mire a szűk utcácskában leszállt az éjjeli sötétség.
The jackal relaxed, finished a second cigarette and looked outside.
HungarianMadine lekuporodott a kerítés tövében, majd kivette a kabátja alól az éjjeli lepkét.
Madine squatted at the base of the fence and pulled the glowlantern from the billows of his ragged cloak.
HungarianTáviratozunk nekik, s az éjjeli vonattal már le is mehet.
We'll send a wire and you can go down on tonight's train.
HungarianBreer az édes, tej nélküli teára nézett, amit az Európai az éjjeli szekrényére tett.
Breer looked down at the cup of sweet, milkless tea the European had set on the bedside table. -or do you no longer trust me?
HungarianAz éjjeli lepkék azonban a kétségbeesés, az enyészet, a pusztulás és a halál jelképei.
Moths of the same order as butterflies, Lepidoptera were in all cases symbols of despair, deterioration, destruction, and death.
HungarianSimogattam a falakat, elragadtatva bámultam egy közönséges fáklyát, és a lángjába repülő éjjeli lepkéket.
I touched the surfaces of walls and stared, enchanted at a common torch and the moths that gave themselves up to it.
HungarianEgyik hajnalban, fél három körül járt az idő, amikor valaki felkapcsolta az éjjeli lámpámat, és egy pisztolyt nyomott a képembe.
At two-thirty in the morning, someone switched on my nightstand lamp and put a gun in my face.
HungarianBizonyítékul szolgálhat akár az is, hogy az éjjeli lepkék nem verődtek rajokba, s mind ez ideig nem repültek el a holdba.
And yet the point was the same: both phenomena had come about after man-made lights had come into being.
HungarianRita valamikor felkapcsolta a kis éjjeli lámpát.
Rita had lighted a small lamp from the deck.
Hungarian"Brick Davis ügynököt az Éjjeli Keselyű csapatban."
[Doorbell rings] [Little girl voice] Hi.
HungarianTényleg oltotta el az éjjeli lámpát Jack.
Really, Jack replied, flipping the light off.