"ágy" vertalen - Engels


Bedoelde je:agy,agy-
HU

"ágy" in het Engels

HU ágy
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. algemeen

Minden ágy lábánál televíziós készülék állt, szemben a haldokló beteggel.
At the foot of every bed, confronting its moribund occupant, was a television box.
Mindbe, kivéve egyet, amelynek mélyén ágy állt, és az ágy mellett petróleumlámpa.
Every gable except for one, which held the bed deep inside, and next to it, an oil lamp.
Magányos szoba, magányos ágy, por, cigaretta, hamu, a fikusz levelei.
The lonely room, the womanless bed; dust, cigarette ash, the aspidistra leaves.
volume_up
doss {znw.}
volume_up
kip {znw.} [Br. Eng.]

Voorbeeldzinnen voor "ágy" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

HungarianLátják, ezt a gondolkodó részt használjuk, az agy lassú részét -- ezt használjuk.
You see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
HungarianÕ korholta a szolgákat, ha nem volt bevetve az ágy és nem készült el az ebéd.
He scolded the servants when the beds weren't made and the meals weren't ready.
HungarianAz egyes számú rejtély: Kétmillió éve az emberi agy mérete robbanásszerűen megnőtt.
Mystery number one is this: Two million years ago the human brain exploded in size.
HungarianFelemelte az ágy mellett álló telefon kagylóját, és megnyomta az egyik hívógombot.
Picking up the telephone by the bedside, he pressed one of the call buttons.
HungarianVajon csak egy álmos agy rakta rendszerbe a fűtés- és a vízcsövek zörejeit?
A somnolent mind imposing order on the rattlings of heating pipes or plumbing?
HungarianA lopott kapszulák biztonságban rejtőztek a matrac és az ágy rugói között.
The stolen pills were safely tucked away between the mattress and the box spring.
HungarianAz alatt már csak az atomechanikai központ volt, legalul pedig a biokémiai agy.
Below lay an atomechanical complex and beneath that a bio­chemical brain.
HungarianAz ágy közelebbi végében álló kis asztalkán egy digitális óra villogtatta a számait.
On the nearer nightstand, the lighted green numbers on a digital clock were flashing.
HungarianTiszta és hamisítatlan pánikba esett, és rávetette magát az ágy melletti telefonra.
He quite simply, absolutely panicked and lurched toward the bedside phone.
HungarianMegpróbálta felemelni, de az agy képtelen volt engedelmeskedni a parancsnak.
He tried to raise it, but the nerve impulses would not penetrate the brain.
HungarianA pénz olajozza a kerekeket, az agy fogaskerekeit éppúgy, mint a taxi kerekét.
Money greasing the wheels - wheels of thought as well as wheels of taxis.
HungarianNos, az emberi agy fizikája nem lehetne különbözőbb egy ilyen sugár fizikájától.
Now, the physics of the human brain could hardly be more unlike the physics of such a jet.
HungarianA megértés aranykora felé tartunk, a gyermeki agy fejlődésének megértése felé.
We are embarking on a grand and golden age of knowledge about child's brain development.
HungarianMerrin az ágy mellett állt, és Regant nézte, aki éles hangján úgy nyerített, mint egy ló.
Merrin stood by the bedside, watching while Regan neighed shrilly like a horse.
HungarianMazirian feszülten figyelt: talán véletlenül rábukkant az agy helyes szintézisére.
Mazirian watched intently; perhaps he had stumbled on the right synthesis for the brain.
HungarianKüldetésünk az, hogy létrehozzuk az emberi agy részletes és hiteles számítógépes modelljét.
Our mission is to build a detailed, realistic computer model of the human brain.
HungarianEbben az átmenetileg kialakított budoárban csak egyetlen bútordarab volt: egy ágy.
Here, in this makeshift boudoir, there was one piece of furniture only.
HungarianWait méretre vágott műanyag zsinegekkel kötözte a férfit az ágy vaskos oszlopaihoz.
Wait tied him to the thick posts with nylon ropes already cut to length.
HungarianA magasabb sűrűségi szintek nagyobb aktivitást jelentenek az agy adott pontján.
Higher density levels mean more activity in that point of the brain.
HungarianA széken ült, amit a sajtzabáló vagy az ideges mosolyú fiatal visszaállított az ágy elé.
Either the sensualist or his pearl-toothed companion had taken pity on her.