FI upottaa
volume_up
[upotan|upottanut] {werkwoord}

1. algemeen

Voit upottaa tai linkittää objektin seuraavilla tavoilla:
To embed or link the object, do one of the following:
Jos haluat upottaa objektin, varmista, että Linkki-valintaruudun valinta on poistettu.
To embed the object, make sure the Link check box is cleared.
Voit upottaa objektin toisesta asiakirjasta myös Kopioi- ja Liitä-komentojen avulla.
You can also embed an object from another document by using the Copy and Paste commands.
upottaa (ook: upota, vajota)
Do we want to sink ships?
Sanottiin, että edes Jumala ei pystyisi sitä upottamaan.
'Even God could not sink it' was what was said about it.
Bryssel haluaa hukuttaa merimiehemme, eliminoida satamatyöläisemme ja upottaa satamamme vapaakauppajärjestelmällä ja sääntelyn vapauttamisella.
With its moves towards free trade and deregulation, Brussels is trying to drown our seafarers, eliminate our workers and sink our ports.
upottaa
Jos sinulla on verkkosivusto tai blogi, voit upottaa nopeasti ja helposti valokuvia, videoita, Office-asiakirjoja ja muita tiedostoja SkyDrivesta.
If you have a website or blog, it’s quick and easy to embed photos, videos, Office documents, and other files from SkyDrive.
Bryssel haluaa hukuttaa merimiehemme, eliminoida satamatyöläisemme ja upottaa satamamme vapaakauppajärjestelmällä ja sääntelyn vapauttamisella.
With its moves towards free trade and deregulation, Brussels is trying to drown our seafarers, eliminate our workers and sink our ports.
upottaa
upottaa (ook: kipittää, vilistää)

2. "nesteeseen"

3. "valella:: kastella:: upottaa"

upottaa (ook: kastaa, sammuttaa)

4. constructie

Voorbeeldzinnen voor "upottaa" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishPuolueemme voi olla tasavaltalainen, mutta emme halua upottaa kuninkaallista palatsia päämääriemme saavuttamiseksi.
We may, as a party, be republican, but we do not want to achieve our goals by submerging the royal palace.
FinnishJos se halutaan tehdä ympäristöystävällisesti, niitä ei voida vain upottaa jonnekin eteläisille merialueille.
If that is to be done in an environmentally friendly way, that cannot mean scuppering them somewhere in the South Seas.
FinnishKun maan työttömyys lähestyy 5 miljoonaa henkilöä, suo alkaa upottaa ja tarve muutokseen on varsin selkeä.
With unemployment approaching 5 million in that country, the swamp is getting bigger and the need for change is very clear.
FinnishMeillä on siis Jumala, joka aikoo upottaa maailman pysyvästi tai ainakin hyvin pitkäksi aikaa, eikä kukaan huolehdi kasveista.
So now we have God that is going to submerge Earth permanently or at least for a very long period, and no one is taking care of plants.
FinnishKuten The Philip Morris -tutkimuslaitos huomautti: "liittyminen Euroopan unioniin upottaa entiset kommunistiset taloudet yhtenäismarkkinoiden hyisiin vesiin" .
As the Philip Morris Institute noted, membership of the European Union will plunge the former communist economies into the icy waters of the single market.
FinnishKatsokaa ja ihmetelkää, kuinka he perustavat jälleen uuden tarpeettoman toimielimen, jonka tarkoituksena on upottaa kovia kokenut yritysmaailmamme uusien paperitöiden suohon.
Watch in amazement as they create yet another unwanted institution designed to bury our hard-pressed business community in realms of delightful new paperwork.
FinnishVoidaan tietenkin päättää pitää puolalaiset ja muut yrittäjät edelleen ulkona, mutta on muistettava, että tämä upottaa Euroopan yhä syvemmälle talouskasvun pysähtyneisyyden suohon.
The decision may be taken to continue keeping Polish and other entrepreneurs out, but it should be remembered that this will lead to Europe sinking deeper into the mire of economic stagnation.
FinnishNe hallitsevat itse resurssejaan ja talouksiaan, mutta käyvät silti kauppaa EU:ssa olevien naapuriensa kanssa tietäen, että ne voivat siirtyä muualle, jos EU upottaa koko hankkeen unohduksiin.
They control their own resources and economies, yet still trade with their EU neighbours, knowing they can cast their nets elsewhere if the EU drags the whole project into oblivion.