"selvennys" vertalen - Engels

FI

"selvennys" in het Engels

FI selvennys
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Sekin on myönteinen selvennys, mutta sanamuotoa voitaisiin täsmentää.
That is also a welcome clarification but the wording could be tightened up.
Selvennys ei koske ainoastaan Irlantia vaan kaikkia jäsenvaltioita.
This clarification does not apply solely to Ireland, but to all the Member States.
Arvoisa puhemies, vain yksi aikataulua koskeva selvennys.
Mr President, I should just like to seek clarification on the timetable.
selvennys
volume_up
eclaircissement {znw.} [let.]

Voorbeeldzinnen voor "selvennys" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishSe on selvennys. Sen halusin antaa täten yleisesti tiedoksi.
That has clarified the matter, and I wanted to pass on this explanation to the House.
FinnishTämä selvennys tehdään kaikkien PASOK-puolueen Euroopan parlamentin jäsenten puolesta.
This explanation of vote is given on behalf of all Members belonging to PASOK ESP/GR - the Greek socialist parties.
FinnishTämä selvennys riittää meille!
You have clarified matters to our satisfaction.
FinnishEnsin on kuitenkin tarpeen selvennys, jonka me haluamme tehdä selväksi myös muuttamalla otsikkoa.
But let me make it clear right away that we also thought that a change in title was needed to make this clear.
FinnishValiokunnissa pidettyjen äänestyksien ansiosta voitiin esittää muutama selvennys, ja mainitsen nyt joitakin niistä.
The votes in committee allowed a few clarifications to be made and I shall now cite some of these.
FinnishJotta tuo selvennys voitaisiin tehdä niin hyvin kuin osaamme, meidän olisi annettava tukemme etenkin tarkistukselle 53.
In order to do this to the best of our ability, we should support, in particular, Amendment 53.
FinnishTämä selvennys toi iloa meidän kaikkien iltapäivään.
Your statement has cheered us all up this evening.
FinnishOn tärkeää saada kirjatuksi selvennys Ison-Britannian tilanteeseen, Ison-Britannian hallituksen kantaan veren alkoholipitoisuudesta.
It is important for the record to clarify the situation in the UK relating to the UK Government's view on blood alcohol.
FinnishMielestäni siis tietty selvennys tähän kohtaan voisi ehkä auttaa ymmärtämään paremmin kummankin tarkoitusperät.
It seems to me, then, that on this point, greater clarity could perhaps help us each achieve a better understanding of what the other is trying to do.
Finnish(SV) Arvoisa puhemies, vielä yksi selvennys: tekijänoikeuden suoja-ajan pidentämisestä ei seuraa enemmän tai parempaa musiikkia.
(SV) Mr President, let us get one thing clear: an extension to the term of protection for copyright would not result in more or better music.
FinnishUskon, että tämä selvennys olisi hyvin hyödyllinen, ei pelkästään valiokunnallemme ja käsittelemällemme alalle, vaan myös koko talousarviolle.
I think this explanation will be very useful, not just for our committee and for the sector we are dealing with, but for the entire budget.