"sato" vertalen - Engels

FI

"sato" in het Engels

FI

sato {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Kuka maksaa korvaukset luonnonmukaista maataloutta harjoittaville viljelijöille, joiden sato saastuu ja muuttuu arvottomaksi?
Who is going to compensate organic producers whose crops become contaminated and lose their value?
Analyytikkojen mukaan vuonna 2011 syntyy todennäköisesti huomattava elintarvikekriisi - siihen tarvitaan vain yksi epäonnistunut sato.
According to various analysts, a substantial food crisis in 2011 is a reality; it would take just a single failed crop.
Lisäksi ilmaston lämpeneminen on johtanut siihen, että sato tuhoutuu yhä useammin luonnonkatastrofeissa.
In addition, as a result of global warming, we have seen increasingly frequent incidences of crops being destroyed by natural disasters.
Kuinka tämän vuoden sato voitaisiin ennustaa viime vuoden sadon perusteella?
How can you predict this year's harvest on the basis of last year's?
Samaan aikaan on talven sato edelleen pelloilla korjaamatta?
And this with the winter harvest on the fields ?
Kaiken tämän lisäksi viime vuoden sato oli huono, mikä heikensi Serbian valtiontuloja entisestään.
On top of this was the poor harvest last year which further weakened Serbian state revenues.
Puolikkaalla annoksella saatiin parempi sato.
With only a half-dose, we achieved a better yield.
Sato voi vaihdella joidenkin alueiden 200–400 kilosta hehtaarilta toisten 800 kiloon hehtaarilta.
The yield can vary between 200 kg and 400 kg per hectare in some regions to over 800 kg per hectare in others.
Vasemmalla näkyy perinteisin viljelymenetelmin tuotettu sato, 100 prosentin fosforiannoksella.
On the left side, you see the yield produced using conventional agriculture, with a 100 percent phosphorus dose.

Voorbeeldzinnen voor "sato" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishToisin kuin muiden tuotteiden, kuten esimerkiksi varastoperunan osalta pieni sato ei johda hinnankorotuksiin.
In contrast to other products, such as ware potatoes, this scarcity will not lead to high prices.
FinnishKuka maksaa korvaukset luonnonmukaista maataloutta harjoittaville viljelijöille, joiden sato saastuu ja muuttuu arvottomaksi?
Who is going to compensate organic producers whose crops become contaminated and lose their value?
FinnishHe korostavat, että sekä luonnonmukainen että perinteinen sato on testattu laajalti eikä nitrofeeniä ole löydetty.
They point out that both organic and conventional produce have been extensively tested and no nitrofen has been found.
FinnishLisäksi ilmaston lämpeneminen on johtanut siihen, että sato tuhoutuu yhä useammin luonnonkatastrofeissa.
In addition, as a result of global warming, we have seen increasingly frequent incidences of crops being destroyed by natural disasters.
FinnishLiettuassa on pitkät perinteet perunanviljelyksessä, ja siitä saadaan maassamme erinomainen sato.
Lithuania has an old tradition in the cultivation of potatoes; this culture yields well in our country.
FinnishEsimerkiksi Kiinassa tietyillä alueilla ei ole käytännössä lainkaan mehiläisiä, joten siellä sato on suurelta osin pölytettävä käsin.
In China, for instance, there are virtually no honey bees in some regions and they are having to pollinate a lot of crops by hand.
FinnishEsimerkiksi kasvihuonekasvien vuoden 2010 sato on tuhoutunut peruuttamattomasti, ja 90 prosenttia infrastruktuurista on korjauskelvottomana.
For instance, the greenhouse crops campaign has been irretrievably destroyed for 2010, and 90% of the infrastructure cannot be repaired.
FinnishKasvinjalostajat ovat kertoneet minulle, että perinteisellä kasvinjalostuksella voidaan onnistua kaksinkertaistamaan biokaasukasvien sato hyvillä kasvupaikoilla.
Plant growers tell me that yields for biogas plants can be doubled on good acreage with traditional plant cultivation.
FinnishEräillä Puolan alueilla sato supistui yli 20 prosenttia, ja sadat tuhannet maanviljelijäperheet huomasivat joutuneensa ahdinkoon.
In some regions in Poland the harvests fell by over twenty percent and hundreds of thousands of farming families found themselves in a desperate situation.
FinnishOletamme, että nollan prosentin kesannointivelvoitteesta saatava sato asettuisi jonnekin 10:n ja 12-15 miljoonan tonnin välille ilmasto-oloista riippuen.
We expect that the zero set-aside could contribute to somewhere between 10 and 12-15 million tonnes, depending on the climatic conditions.