"pidennys" vertalen - Engels

FI

"pidennys" in het Engels

FI pidennys
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

Mugaben virkakauden pidennys on kuitenkin katkeraa todellisuutta.
In actual fact, the extension of Mugabe's term of office is a bitter reality.
Valiokunta ei epäile, etteikö pidennys olisi tarpeen, ja olemme valmiit suostumaan tähän.
The committee is in no doubt that an extension is necessary, and we are prepared to go along with that.
Vähimmäisajan pidennys viiteen vuoteen riistäisi lisäksi automaattisesti ammattikorkeakoulun suorittaneilta heidän tutkintotodistuksensa tunnustuksen.
Extension to five years would also automatically deprive graduates of higher colleges of technology of recognition of their diplomas.
pidennys (ook: pidentäminen)
pidennys

Voorbeeldzinnen voor "pidennys" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishTiukemman kadmiumkiellon osalta poikkeusjärjestelylle myönnettiin vielä 3 vuoden pidennys.
The derogation for the Swedish restrictions on cadmium in fertiliser was extended by three years.
FinnishYhdeksän prosentin leikkaus on tuhoisa ja erityisen ärsyttävä siksi, että tieteen olisi pitänyt sallia komissiolle tänä vuonna pidennys.
This 9% cut will be devastating, and it is particularly galling since the science this year should have allowed the Commission to have a roll-over.
FinnishKomission ehdottama pidennys 14 viikosta 18 viikkoon oli todellinen edistysaskel; edistysaskel, jota olisi voitu täydentää uusia lastenhoitopalveluita koskevilla vaihtoehdoilla.
The increase from 14 to 18 weeks proposed by the Commission was a real step forward; a step that could have been built on by giving some thought to new childcare options.
FinnishPalkkojen pienentäminen, työajan pidennys, pääoman tarpeisiin mukautuminen, eläkeiän korottaminen, joustoturva ja työsuhteiden muuttaminen ovat keskeisiä tekijöitä Lissabonin sopimuksessa.
Reduced wages, increased working hours, adaptation to the needs of capital, an increased pension age, flexicurity and the restructuring of labour relations are at the core of the Lisbon Strategy.