"paljon kiitoksia" vertalen - Engels

FI

"paljon kiitoksia" in het Engels

FI paljon kiitoksia
volume_up
[voorbeeld]

paljon kiitoksia (ook: kiitos paljon)
Kiitoksia hyvin paljon, kiitoksia koko joukolle myös sinne pöydän taakse.
Many thanks, and many thanks also go to all of you sitting there on the tribune.
Paljon kiitoksia kaikille neuvostolle osoitetuista jalomielisistä sanoista.
Many thanks to everyone for their generous words addressed to the Council.
Paljon kiitoksia hänelle ja paljon kiitoksia kaikille!
Many thanks for that, and many thanks to you all!
Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies, paljon kiitoksia, jäsen Savary.
Thank you very much, Madam President. Thank you very much, Mr Savary.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, paljon kiitoksia!
Thank you very much, Mr President, thank you very much, ladies and gentlemen.
Paljon kiitoksia kaikille ja erityisesti puheenjohtajavaltio Luxemburgille.
Thank you very much to everybody and in particular to the Luxembourg Presidency.
paljon kiitoksia (ook: kiitos paljon)

Vergelijkbare vertalingen voor "paljon kiitoksia" in Engels

paljon bijwoord

Voorbeeldzinnen voor "paljon kiitoksia" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishJäsen Wurtz, paljon kiitoksia viittauksista siihen, mitä sanoin knessetissä.
Thank you, Francis Wurtz, for the reference to what I said before the Knesset.
FinnishPaljon kiitoksia teille ja kaikille puheenvuoron esittäneille parlamentin jäsenille.
I should like to thank you and all the Members of this House who have spoken.
FinnishArvoisa neuvoston puheenjohtaja, paljon kiitoksia antamistanne tiedoista.
Thank you, Mr President-in-Office, for the information which you have given me.
FinnishPaljon kiitoksia, herra Wohlfart, mutta emme käsittele vielä herra Newensin kysymystä.
Thank you, Mr Wohlfart, but we are not moving on from Mr Newens' question yet.
Finnish(EN) Paljon kiitoksia puheenjohtajavaltiolle tästä, ja luen kyllä mainitut asiakirjat.
I thank the Presidency very much for that, and I will read the documents mentioned.
Finnish(EN) Paljon kiitoksia johtajuudestanne puheenjohtajakauden aikana tämän aikaansaamiseksi.
Thank you so much for your leadership during the presidency to get this through.
FinnishPaljon kiitoksia, herra Papoutsis. Kiitämme teitä vastauksistanne ja läsnäolostanne.
Thank you for those answers, Mr Papoutsis, and for attending Question Time.
FinnishPaljon kiitoksia, arvoisa komission jäsen, haluaisin kysyä vielä kahta asiaa.
Thank you, Commissioner. I should just like to ask two more questions.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä esittelijä, paljon kiitoksia mietinnöstä.
Mr President, ladies and gentlemen. I would like to thank Mr Bösch for his report.
FinnishArvoisa puhemies, hyvä parlamentin jäsen, paljon kiitoksia rohkaisevista sanoistanne.
Mr President, Mr Apolinário, thank you for your words of encouragement.
FinnishPaljon kiitoksia vastauksesta, vaikkei se ehkä sisältänytkään kovin paljon uutta.
I thank you for the reply, even if it did not reveal anything new.
Finnish(Rouva Moreaun välihuomautus) Kyllä, ehkä ensi vuonna, mutta paljon kiitoksia kuitenkin!
(Heckling from Mrs Moreau) Yes, maybe next year, but thanks all the same!
FinnishKiitoksia paljon komission jäsenille Diamantopouloulle ja Solbesille.
Commissioner Diamantopoulou, Commissioner Solbes, thank you both very much.
FinnishArvoisa puhemies, paljon kiitoksia tästä katsauksesta, arvoisa komissaari.
Mr President, may I express my thanks to the Commissioner for his review of the situation.
Finnish   Paljon kiitoksia, jäsen Gill, olen varma, että kaikki jakavat tuntemuksenne.
   Thank you, Mrs Gill, I am sure we all share those sentiments.
FinnishArvoisa puhemies, paljon kiitoksia hyvin tarkasta vastauksestanne, herra komissaari.
Mr President, thank you, Commissioner, for your very precise reply.
FinnishPaljon kiitoksia joka tapauksessa vastauksistanne ja läsnäolostanne.
In any case, thank you for your contributions and for your presence amongst us today.
FinnishPaljon kiitoksia, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Neyts-Uyttebroeck.
Thank you for informing the House of the reason for your absence, Mrs Neyts-Uyttebroeck.
Finnish(DE) Paljon kiitoksia tarjouksestanne, puheenjohtaja Barroso. Tartun siihen mielihyvin.
(DE) I am very grateful for your offer, Mr Barroso, and I will be happy to take you up on it.
FinnishPaljon kiitoksia myös siitä, että vastaavat ohjelmat avattiin.
This is also thanks to the fact that the corresponding programs have been released.