"palautua" vertalen - Engels

FI

"palautua" in het Engels

FI palautua
volume_up
[palaudun|palautunut] {werkwoord}

Järjestelmä pystyy palautumaan joistakin levyihin liittyvistä virheistä automaattisesti, mihin FAT32 ei pysty.
The capability to recover from some disk-related errors automatically, which FAT32 cannot.
Meidän täytyy tunnustaa luonnon järjestelmien joustavuus ja niiden kyky palautua aina, kun jokin taloudellisen vakauden taso on saavutettu.
We need to acknowledge the resilience of natural systems and their ability subsequently to recover once a plateau of economic stability has been reached.
Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) arvioinnit vaikuttavat liioitellun hätääntyneiltä etenkin kummeliturskan osalta, jonka esiintymät ovat alkaneet ilmeisesti palautua ennalleen.
The ICES estimates seem to be needlessly alarmist in nature, especially as far as hake is concerned, the population of which, it seems, has begun to recover.
palautua (ook: vetäytyä)
Jos tämä sanoma tulee näyttöön mutta et ota muutoksia käyttöön 15 sekunnin kuluessa, virkistystaajuus palautuu alkuperäisen asetuksen mukaiseksi.
If you get this message and don't apply the changes within fifteen seconds, the refresh rate will revert back to your original setting.
Jos otat käyttöön sellaisen näyttötarkkuuden, jota näyttö ei tue, näyttö pimenee muutamaksi sekunniksi, mutta palautuu alkuperäiseen tarkkuuteen muutaman sekunnin kuluttua.
When you set your monitor to a screen resolution that it won't support, the screen will go black for a few seconds while the monitor reverts back to the original resolution.

Voorbeeldzinnen voor "palautua" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

FinnishAeron pitäisi palautua toimintaan, kun ohjelma suljetaan.
Closing the program should restore Aero.
FinnishToinen periaate kuuluu: kaikkien syntyvien kustannusten pitäisi palautua, kun annetaan käyttöön reitit, raiteet ja niin edelleen.
The second school feels that the complete costs of providing the route, tracks etc. should be covered.
FinnishNäiden arvokkaiden luonnonvarojen ja raaka-aineiden pitää palautua uusiokäyttöön niin kuin muiltakin luonnnonvaroilta edellytetään.
These precious natural resources and raw materials must be recycled as is required of other natural resources.
FinnishEU:n ja Valko-Venäjän suhteet voivat palautua vähitellen ennalleen vain, jos Valko-Venäjä täyttää EU:n poliittiset kriteerit.
Only the fulfilment of the EU' s political benchmarks will allow the EU to gradually normalise relations with Belarus.
FinnishPresidentti Janukovitshin virkaanastujaispuhe antaa kansainväliselle yhteisölle toivoa siitä, että tilanne Ukrainassa voi palautua takaisin normaaliksi.
President Yanukovich's inaugural speech gives hope to the international community that things can return to normal in Ukraine.
FinnishViimeisen vuoden aikana BSE:n kukistamiseksi on tehty paljon, tuloksia on syntynyt, muun muassa kuluttajien luottamus naudanlihaan alkaa palautua.
A lot was done last year to bring BSE under control and this brought results: for example, consumer confidence in beef is starting to return.